Kontaktforum videregående opplæring/fagskole

Kontaktforum videregående opplæring/fagskole ledes av sentralstyremedlem Thom Jambak og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag.

Kontaktforaene er en del av den politiske strukturen i Utdanningsforbundet, og de skal være en ressurs for så vel sentralstyret som fylkes- og lokalnivået.

Medlemmene i kontaktforum videregående består av én representant fra hvert fylkeslag, to fra sentralstyret, en representant fra voksenopplæringen, en fra fagskolesektoren og et ledermedlem. Sentralstyremedlem Thom Jambak er leder for Kontaktforum videregående og fagskole i perioden 2020-2024.

Formål

Kontaktforum videregående og fagskole skal

 • bidra til å styrke den vertikale kommunikasjonen i organisasjonen.
 • fungere som nettverk innenfor sitt område, og dermed ivareta behovet for kommunikasjon og informasjon også mellom de mer formelle møtene.
 • være et kontaktorgan og bindeledd mellom sentralt nivå og fylkeslagene, og rådgiver i saker som angår kontaktforumets medlemmer spesielt.
Avbildet: Thom Jambak

Thom Jambak

Leder kontaktforum videregående opplæring/fagskole

Avbildet: Anne Cathrine Fodstad

Anne Cathrine Fodstad

Representant fylkeslag, Agder

Avbildet: Turid Strømmen

Turid Strømmen

Representant fylkeslag, Vestland

Avbildet: Gry Rollag Føsker

Gry Rollag Føsker

Representant fylkeslag, Innlandet

Avbildet: Hege Henden

Hege Henden

Representant fylkeslag, Møre og Romsdal

Avbildet: Viggo Albertsen

Viggo Albertsen

Representant fylkeslag, Nordland

Avbildet: Rune Christian Lang

Rune Christian Lang

Representant fylkeslag, Oslo

Avbildet: Margareth Vatne Rønningsen

Margareth Vatne Rønningsen

Representant fylkeslag, Rogaland

Avbildet: Ståle Pedersen Bonsaksen

Ståle Pedersen Bonsaksen

Representant fylkeslag, Trøndelag

Avbildet: Anne Yun Rygh

Anne Yun Rygh

Representant fylkeslag, Vestfold og Telemark

Avbildet: Per Kristian Solevåg

Per Kristian Solevåg

Representant fylkeslag, Viken

Avbildet: Aud Engesvoll

Aud Engesvoll

Voksenopplæringen - Viken

Avbildet: John Martin Høines

John Martin Høines

Privat vgs. - Vestland

Avbildet: Mats Bryne

Mats Bryne

Ledermedlem - Rogaland

Avbildet: Terje Lyngstad

Terje Lyngstad

Fagskole - Vestland

Avbildet: Vibeke Moland Robertsen

Vibeke Moland Robertsen

Representant fylkeslag - Troms og Finnmark


Sentralstyret oppnevner i hver landsmøteperiode rådgivende sentrale utvalg. I utvalgene sitter medlemmer med spesiell kompetanse og interesse for utvalgets fagområde. Utvalgsmedlemmene skal supplere sentralstyrets samlede faglige og politiske kompetanse. Utvalgene tar opp saker innenfor sitt fagområde og er rådgivende for sentralstyret. Ordningen med utvalg skal sikre at saker som behandles har aktualitet på alle nivåer i organisasjonen og bidra til at politiske saker ikke bare initieres av sentralt nivå i organisasjonen.

Retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora