Kontaktforum universitet og høgskole

Kontaktforum universitet og høgskole ledes av sentralstyremedlem Jan Morten Loftesnes, og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag.

Avbildet: Jan Morten Loftesnes
Jan Morten Loftesnes

Leder, kontaktforum UH

Avbildet: Gro Iren Abrahamsen
Gro Iren Abrahamsen

Viken

Avbildet: Harald Bergh
Harald Bergh

Innlandet

Avbildet: Kitty Garborg
Kitty Garborg

Rogaland

Avbildet: Anne Greve
Anne Greve

Oslo

Avbildet: Jarl Hagen
Jarl Hagen

Ledermedlem

Avbildet: Roger Hanssen
Roger Hanssen

Trøndelag

Avbildet: Torunn Herfindal
Torunn Herfindal

Vestland

Avbildet: Renate Karin Nordnes
Renate Karin Nordnes

Nordland

Avbildet: Anne Wangensten Norstrand
Anne Wangensten Norstrand

Vestfold og Telemark

Avbildet: Randi Lyngbø Ottesen
Randi Lyngbø Ottesen

Møre og Romsdal

Avbildet: Svitlana Synyuk Pedersen
Svitlana Synyuk Pedersen

Troms og Finnmark

Avbildet: Anne Kari Slettan
Anne Kari Slettan

Agder


Kontaktforaene skal være en ressurs for så vel sentralstyret som fylkes- og lokalnivået. Deres arbeid skal bidra til å øke organisasjonens kompetanse om medlemsgruppene, og styrke dialogen mellom organisasjonsleddene og medlemmene innen medlemsgruppen. Hvert kontaktforum skal fungere som et nettverk innenfor sitt område, og dermed ivareta behovet for kommunikasjon og informasjon også mellom møtene i forumet.

Det er vedtatt retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora.