Oversikt fylkesledere i Utdanningsforbundet

Oversikt over fylkesledere og nestledere i Utdanningsforbundets fylkeslag fra 1. august 2019.

Fylkesledere i Utdanningsforbundet fra 1. august 2019

Agder (Aust-Agder og Vest-Agder)

 • Fylkesleder: Ottar Stordal
 • Fylkesnestleder: Silje Gran Aanensen

Finnmark

Disse sitter fram til sammenslåingen 1. august 2020:

 • Fylkesleder: Arnt Holger Jensen
 • Fylkesnestleder: Gun Åse Paulsen

Hordaland

Disse sitter fram til sammenslåingen 1. august 2020:

 • Fylkesleder: Anita Knapskog
 • Fylkesnestleder: Mildrid Kronborg Økland

Innlandet (Hedmark og Oppland)

 • Fylkesleder: Rannveig Theisen
 • Fylkesnestleder: Thore Johan Nærbøe

Møre og Romsdal

 • Fylkesleder: Gerd Botn Brattli
 • Fylkesnestleder: Håvard Moe

Nordland

 • Fylkesleder: Anita Karlsen
 • Fylkesnestleder: Karen Strandenæs

Oslo

 • Fylkesleder: Aina Skjefstad Andersen
 • 1. nestleder: Therese Thyness Fagerhaug
 • 2. nestleder: Atle Andre Danielsen

Rogaland

 • Fylkesleder: Gunn Reidun Tednes-Aaserød
 • Fylkesnestleder: Karin Elisabeth Kaald Wathne

Sogn og Fjordane

Disse sitter fram til sammenslåingen 1. august 2020:

 • Fylkesleder: Steinar Strømsli
 • Fylkesnestleder: Magnhild Hoddevik

Telemark og Vestfold

 • Fylkesleder: Solveig Hals
 • Fylkesnestleder: Lars Kristian AF Waale

Troms

Disse sitter fram til sammenslåingen 1. august 2020:

 • Fylkesleder: Thomas Nordgård
 • Fylkesnestleder: Anita Richardsen

Trøndelag (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag)

 • Fylkesleder: Geir Røsvoll
 • Fylkesnestleder: Hilde Lein

Viken (Østfold, Buskerud og Akershus)

 • Fylkesleder: Johannes Bjørset Aasgaard
 • 1. nestleder: Gro Iren Abrahamsen
 • 2. nestleder: Betty Anita Solli

Disse slår seg sammen 1. august 2020

Vestland (Hordaland og Sogn og Fjordane)

Troms og Finnmark