Utvalg for utdanningspolitikk

Utvalg for utdanningspolitikk
Leder for utvalg for utdanningspolitikk Thom Jambak. Foto: Tom Egil Jensen

Utvalg for utdanningspolitikk behandler nasjonale og internasjonale utdanningspolitiske saker som kan få konsekvenser for utdanningsløpet i Norge. Leder for utvalget er sentralstyremedlem Thom Jambak.

Utvalget skal ta opp politiske saker som Utdanningsforbundet jobber med og gi råd til sentralstyret i utdanningspolitiske saker. Både saker som er vedtatt på landsmøtet og saker utvalget selv ønsker at Utdanningsforbundet skal utvikle politikk på kan behandles i utvalg for utdanningspolitikk. 

I tillegg til leder, sitter det 12 tillitsvalgte fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen.

Medlemmer i utvalget

Thom Bjørnar Jambak

Leder

Helene Andersen

Medlem

Ole Edvard Antonsen

Medlem

Anne Cathrine Fodstad

Medlem

Bente Haug

Medlem

Gunn Marit Haugsbø

Medlem

Ida Næss Hjetland

Medlem

Bjørn Sigurd Hjetland

Medlem

Lise Beathe Hov

Medlem

Torunn Elise Klemp

Medlem

Ann Mari Milo Lorentzen

Medlem

Morten Rennemo

Medlem

Roar Ulvestad

Medlem

Monica Undseth

Medlem

Utvalgenes rolle

Utvalgene oppnevnes av - og er rådgivende for sentralstyret. De ledes av et sentralstyremedlem og består av tillitsvalgte fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen. Utvalgene tar opp saker etter ønske fra sentralstyret eller på eget initiativ. Sentralstyret kan oppnevne andre utvalg, råd og fora etter behov. Utvalgene oppnevnes jamfør vedtektene §38.