Utvalg for utdanningspolitikk

Utvalg for utdanningspolitikk
Leder for utvalg for utdanningspolitikk Siri Skjæveland Lode. Foto: Stig Weston

Utvalg for utdanningspolitikk behandler nasjonale og internasjonale utdanningspolitiske saker som kan få konsekvenser for utdanningsløpet i Norge. Leder for utvalget er sentralstyremedlem Siri Skjæveland Lode.

Utvalget skal ta opp politiske saker som Utdanningsforbundet jobber med og gi råd til sentralstyret i utdanningspolitiske saker. Både saker som er vedtatt på landsmøtet og saker utvalget selv ønsker at Utdanningsforbundet skal utvikle politikk på, kan behandles i utvalg for utdanningspolitikk. 

I tillegg til leder, sitter det 13 medlemmer fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen. Sentralstyremedlem Jan Morten Loftesnes deltar også på møtene. Oversikt over medlemmer vil snart bli publisert.

Medlemmer utvalg for utdanningspolitikk

Siri Skjæveland Lode

Leder, utvalg for utdanningspolitikk

Helene Andersen

BHG

Anette Berger

GSK

Gunn Marit Haugsbø

GSK, ledermedlem

Ingrid Harlem Losnedahl

GSK

Kalle Waaktaar

GSK

Linn Therese Myhrvold

GSK

Stine Christensen Holtet

GSK

Øyvind Ekvik

GSK

Guro Williksen Haug

VGO/FAG

Åge Hvitstein

VGO/FAG

Torunn Klemp

UH

Beate Louise Lund

FAS

Marieke Scherjon

FAS

Kontaktpersoner i sekretariatet

Karianne Sangro Basteson

Karianne Sangro Basteson

Praktisk ansvarlig. Administrasjonskonsulent, seksjon utdanning og forskning

Bjørg Eva Aaslid

Utvalgssekretær. Seniorrådgiver, seksjon utdanning og forskning