Utvalg for organisasjonsutvikling

Utvalg for organisasjonsutvikling
Inger Grødem Haraldsen er leder av utvalget for organisasjonsutvikling (Foto: Stig Weston)

Utvalg for organisasjonsutvikling behandler og utvikler saker av organisasjonsmessig karakter. Utvalget skal sikre at sakene som behandles har aktualitet på alle nivåer i organisasjonen. Leder for utvalget er sentralstyremedlem Inger Grødem Haraldsen.

Sammensetningen av utvalget

Utvalget oppnevnes av sentralstyret. Det ledes av et sentralstyremedlem og består ellers av medlemmer fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen.

Medlemmer utvalg for organisasjonsutvikling

Inger Grødem Haraldsen

Leder, utvalg for organisasjonsutvikling

Christer Reksten Solheim

BHG

Margareth Eikstad

BHG

Gro Meltzer Westlye

GSK, ledermedlem

Lene Hammergren Stensli

GSK

Marianne Lange Krogh

GSK

Trond Preben Pettersen Uthus

GSK

Trygve Svenning

GSK

Eskil Berggren

VGO/FAG

Jane Lomax

VGO/FAG

Charlotte Hemmingsen

FAS, ledermedlem

Terje Vilno

VGO, sentralstyremedlem

Kontaktpersoner i sekretariatet

Per Sætre

Praktisk ansvarlig. Seniorkonsulent, seksjon organisasjonsbygging
Kvinne med briller

Ellen Hoogerwerf

Utvalgssekretær. Seniorrådgiver, seksjon organisasjonsbygging