Sami ossodat / samisk utvalg

Sami ossodat / samisk utvalg
Leder for samisk utvalg Thom Jambak. Foto: Stig Weston

Samisk utvalg skal ivareta det samiske perspektivet i alle saker Utdanningsforbundet jobber med og gi innspill og råd til sentralstyret i aktuelle utdanningspolitiske saker. Leder for utvalget er sentralstyremedlem Thom Jambak.

I tillegg til leder, består for øvrig av 8 oppnevnte representanter fra nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk språkområdet. I tillegg har utvalget representanter som ikke representerer den samiske kulturen direkte. Alle medlemsgruppene i Utdanningsforbundet er representert i utvalget.

På landsmøtet i november 2019 ble det i saken Vi utdanner Norge vedtatt følgende: «Utdanningsforbundet skal ha et særskilt blikk på rettighetene til samiske barn og unge. Samiske læreplaner, læreverk og andre pedagogiske verktøy for barnehage og skole må utvikles parallelt med de norskspråklige. For å oppnå likeverdig opplæring, må rett til læremiddel og pedagogiske verktøy på samiske språk også forankres i lovverket, på samme måte som samiske læreplaner. Det gir samiske barnehager, skoler og lærerutdanningene bedre muligheter for å sikre en trygg framtid for de samiske språkene.»

Det internasjonale samarbeidet er også viktig for samisk utvalg. Gjennom samarbeidet med Education International (EI), har Utdanningsforbundet forpliktet seg til å arbeide målrettet for å styrke urfolksperspektiver i utdanningspolitikken, nasjonalt og internasjonalt.

Medlemmer Sami ossodat/Samisk utvalg

Thom Jambak

Leder, Sámi Ossodat / samisk utvalg

Isabell Buvik

BHG

Monika Skum

BHG

Liv Pedersen

GSK

Marja Magdalena Joma

GSK

Rita Olene Juliussen

VGO/FAG

Unni Malen Amundsen

VGO/FAG

Karen Inga Eira

UH

Tone Rogneseth

FAS

Kontaktpersoner i sekretariatet

Karianne Sangro Basteson

Karianne Sangro Basteson

Praktisk ansvarlig. Administrasjonskonsulent, seksjon utdanning og forskning

Gun Aamodt

Utvalgssekretær. Seniorrådgiver, seksjon utdanning og forskning