Kontaktforum universitet og høgskole

Kontaktforum universitet og høgskole

Kontaktforum universitet og høgskole ledes av sentralstyremedlem Jan Morten Loftesnes, og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag.

Medlemmer kontaktforum universitet og høgskole

Jan Morten Loftesnes

leder, kontaktforum universitet og høgskole

Anne Kari Slettan

Representant fylkeslag, Agder

Torunn Herfindal

Representant fylkeslag, Vestland

Harald Bergh

Representant fylkeslag, Innlandet

Randi Lyngbø Ottesen

Representant fylkeslag, Møre og Romsdal

Renate Nordnes

Representant fylkeslag, Nordland

Anne Greve

Representant fylkeslag, Oslo

Kitty Garborg

Representant fylkeslag, Rogaland

Roger Hanssen

Representant fylkeslag, Trøndelag

Anne Wangensten Norstrand

Representant fylkeslag, Vestfold og Telemark

Gro Iren Abrahamsen

Representant fylkeslag, Viken

Jarl Hagen

Ledermedlem

Svitlana Sunyuk Pedersen

Representant fylkeslag, Troms og Finnmark

Kontaktpersoner i sekretariatet

Hildegunn Øye

Hildegunn Øye

Praktisk ansvarlig. Administrasjonskonsulent, seksjon samfunn og analyse

Gunn Gallavara

Fagperson. Seniorrådgiver, seksjon utdanning og forskning