Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget

Sentralstyret velger et arbeidsutvalg (AU) blant sine medlemmer og fastsetter fullmakter for dette. Se vedtektene § 33.7

Medlemmer

Steffen Handal

Leder

Siri Skjæveland Lode

Medlem

Terje Skyvulstad

Medlem

Hege Elisabeth Valås

Medlem