Student

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en studentorganisasjon som jobber for lærerstudenter og deres interesser.

Bruk knappen over eller send en SMS med PS til 02014.

Det er gratis medlemskap og bare fordeler ved å være medlem av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet:

1. Trygghet

 • Trygghet i studiet
 • Trygghet i hverdagen med vår supre studentforsikring

Les mer om vår studentforsikring

2. Sterkere sammen

 • Påvirkningskraft
 • Nettverk og felleskap

3. Bedre faglig

 • Aktuelle tidsskrift
 • Kurs og konferanser
 • Den ultimate lærersekken og andre fordeler

Les mer om våre medlemsfordeler

Les mer om våre medlemskriterier

Les mer om hvordan du kan engasjere deg

 


 • at din utdanning skal holde høy kvalitet
 • at du som student skal få være med å bestemme over egen utdanning
 • at dine rettigheter som student blir ivaretatt
 • at våre utdanninger skal være krevende og motiverende
 • at våre utdanninger er praksissnære og profesjonsrettet
 • at våre utdanninger skal ha en tydelig sammenheng mellom teori og praksis

Les mer om vår politikk.


Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er Norges største interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter med over 20 000 medlemmer fra hele landet. Pedagogstudentene arbeider for å ivareta og fremme medlemmenes interesser og for kvalitet i våre utdanninger.

Pedagogstudentene har aktive lokallag på nesten alle landets utdanningsinstitusjoner. Som medlem blir du en del av dette fellesskapet. i Pedagogstudentene til Utdanningsforbundet kan engasjere deg både sosialt, faglige og politisk. 


Tlf: 24 14 20 00

E-post: post@pedagogstudentene.no

Facebook: @Pedagogstudentene
Twitter: @pedagogstud
Instagram: @pedagogstudene

Lokalt: Ditt lokallag

Postadresse:

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 
Postboks 9191 Grønland
0134 Oslo 

Besøksadresse:

Hausmannsgate 17
0182 Oslo

Pressehenvendelser:

leder@pedagogstudentene.no / 95 41 67 72