Utreder finansieringen av private barnehager

Et hurtigarbeidende, partssammensatt utvalg skal utrede finansieringen av private barnehager. – Et svært viktig utvalg, sier Utdanningsforbundets nestleder, Hege Valås. I

Gjennom statsbudsjettet for 2021 ba Stortinget regjeringen om å nedsette et hurtigarbeidende, partssammensatt utvalg for å utrede finansieringen av private barnehager. Utvalget er nå nedsatt, og det har fått et stort oppdrag som skal løses på kort tid. Utvalget skal nemlig ferdigstille sin rapport innen 15. juni 2021.

– Dette er et svært viktig utvalg.

– Utvalget skal arbeide i rekordfart. Jeg håper og tror at kvaliteten på arbeidet likevel blir god nok. Vi trenger godt funderte råd for hvordan private barnehager kan få rimelige og forutsigbare økonomiske vilkår. Barnas beste må være det viktigste målet for dette arbeidet, sier Utdanningsforbundets nestleder, Hege Valås.

Det partssammensatte utvalget skal ledes av statsforvalter Knut Storberget. Medlemmene er Mee Eline Eriksson, seniorrådgiver Virke, Christian Monsbakken, spesialrådgiver KS, Espen Rokkan, direktør PBL, Sidsel M. Schade, spesialrådgiver Fagforbundet, og Anne-Dorthe Nodland Aasen, seniorrådgiver Utdanningsforbundet.

Oppdraget er delt inn i to hoveddeler:

Oppdragets første del

Denne gruppen har fått et stort oppdrag, som beskrives som todelt. I første del skal utvalget beskrive fordeler og utfordringer ved dagens finansieringssystem for private barnehager, herunder også utfordringer ved at private barnehager ikke kan ta opp lån i Husbanken.

Utvalget skal beskrive fordeler og utfordringer både for kommunene og for alle typer barnehager og eiere. Det vil si små og store barnehager, enkeltstående barnehager og barnehager i konsern og barnehager med ulike typer selskapsform.

Utvalget skal forholde seg til en rekke rapporter og utredninger som gir kunnskap om dette, men utvalget skal ikke bestille ny kunnskap.  

Oppdragets andre del

Utvalget skal også komme med forslag til endringer i regelverket for finansieringen av private barnehager, for eksempel hva angår muligheten til å ta opp lån i Husbanken. Utvalget skal peke på mulige endringer, og gjøre en vurdering av hvilke effekter og konsekvenser disse vil ha for alle typer barnehager og eiere.

Utvalget skal også gjøre en vurdering av hvordan eventuelle endringer vil stå seg over tid, og gi langsiktighet og forutsigbarhet i finansieringen av private barnehager. De skal peke på hvordan endringene kan stimulere til å sikre økt kvalitet i det pedagogiske tilbudet

Organisering av arbeidet

Det er opprettet et eget sekretariat for arbeidet. Utvalget må vurdere behovet for å avholde møter med ulike deler av sektoren. Ellers forventes det at de ulike partene innhenter innspill fra sine medlemmer, og som gjøres tilgjengelig for utvalget. Involveringen må representere bredden i medlemsmassen til den enkelte. Hege Valås forsikrer om at Utdanningsforbundets representant i utvalget skal få støtte i dette arbeidet.

– Det er viktig at organisasjonen legger til rette for gode arbeidsforhold for vår representant. Finansiering og økonomi i private barnehager er et viktig tema i den offentlige debatten. Det er samtidig svært komplisert, så utvalgsmedlemmene vil trenge all mulig støtte, sier Valås.

Les mer om utvalgets fullstendige mandat her.