Rødt nivå for barnehager og skoler i ti østlandskommuner

Regjeringen oppjusterer til rødt nivå for alle barnehager og grunnskoler i Follo-regionen, Indre Østfold og Oslo fra mandag. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for ansatte. – Vi har forståelse for at noen barne- og ungdomsskoler vil trenge noe tid til å forberede seg før de går til rødt nivå, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Saken er oppdatert søndag 24. januar med anbefalinger fra FHI om forsterkede smitteverntiltak for ansatte.

Nye og strengere tiltak møtte befolkningen i ti østlandskommuner lørdag morgen som følge av høy risiko for spredning av den muterte varianten av koronaviruset. Dette berører foreløpig våre medlemmer i Oslo og Viken. Tiltakene gjelder til og med 31. januar 2021 og gjelder for kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

«Regjeringen har oppjustert til rødt nivå for alle barnehager og grunnskoler i Follo-regionen, Indre Østfold og Oslo fra mandag 25. januar. Videregående skoler skal ha digital undervisning i uke 4 og forberede seg på å gå over på rødt nivå i uke 5. Dette gjelder også de som allerede er på rødt nivå. Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det. Lokalene ved fagskoler, høyskoler og universiteter stenges for studenter neste uke og undervisningen blir heldigital.», heter det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Les pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet her: Rødt nivå i alle barnehager og skoler og stengte campus for studenter

– Risikoen for spredning av den muterte varianten av koronaviruset er høy. Derfor ser regjeringen seg nå nødt til å innføre rødt tiltaksnivå i alle barnehager og grunnskoler i de aktuelle områdene. I videregående skal det være heldigital undervisning i neste uke. Vi har forståelse for at noen barne- og ungdomsskoler vil trenge noe tid til å forberede seg før de går til rødt nivå, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Voksenopplæringen følger reglene for videregående opplæring. Les mer om voksenopplæring og rødt nivå her

Fører de nye tiltakene til ekstraarbeid? Les hvordan dette skal kompenseres her

Anbefaler forsterkede tiltak

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler forsterkede smitteverntiltak for ansatte.
Voksne smitter videre i større grad enn barn, skriver FHI. Med en mer smittsom virusvariant anbefaler det derfor følgende forsterkede smittevernanbefaling for ansatte i skoler og barnehager i de berørte kommunene:

  • Det må holdes minst 1 meters avstand til kolleger i alle situasjoner. Vær særlig oppmerksom på fellesområder og kontorareal der man oppholder i lengre perioder (>15 minutter).
  • Alle møter mellom kolleger og andre voksne må holdes digitalt. Dette gjelder også møter med få personer. Dersom man må møtes fysisk, må det være mulig å holde minst 1 meters avstand, helst 2, og holde møtet så kort som mulig.
  • Hjemmekontor må gjennomføres for alle ansatte utenfor undervisningssituasjoner.

I tillegg har FHI anbefalinger om bruk av munnbind i noen situasjoner.

Les mer her: Ekstra smitteverntiltak for ansatte i skoler og barnehager ved mistanke om den engelske virusvarianten

Dette betyr rødt nivå

I barnehager og skoler som er på rødt nivå skal barn og elever deles inn i mindre grupper og kohorter. For å få til dette kan det være nødvendig å redusere oppmøte i barnehager, skoler og SFO. Barnehager og skoler må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og legge til rette for at elever og ansatte kan holde avstand til hverandre.

Les mer om trafikklysmodellen på udir.no

Melby understreker i pressemeldingen at rødt nivå ikke det samme som å stenge skoler og barnehager. Barnehagebarn og elever på 1. til 4. trinn skal så langt som mulig ha et fulltidstilbud på skolen hver dag, også når det drives på rødt nivå. På ungdomsskolen og videregående kan det være nødvendig at elever veksler mellom hjemmeopplæring og fysisk tilstedeværelse på skolen.

Når barnehager og skoler stenger ned eller innfører rødt nivå, har kommunene plikt til å følge opp sårbare barn og barn med særlige behov.

Her finner du spørsmål og svar om koronakrisen for våre medlemmer