Nytt kurs for ledermedlemmer

Et nytt kurs for våre ledermedlemmer er nå klart til bruk for fylkeslagene. Kurset skal gi ledere en grunnleggende opplæring i hovedavtalen og hovedtariffavtalen og bidra til å styrke medbestemmelse på arbeidsplassen.

Kurset skal passe for ledere både i barnehage og skole, og i alle tariffområder. Eksempler på noen temaer fra kurset er: hovedavtalen, medbestemmelse, tilsettinger, arbeidstid og profesjonsetikk. Kurset kan gjennomføres både digitalt og analogt og varierer mellom forelesninger og gruppearbeid.

Etter idé fra Halden

Bakgrunnen for kurset er et vedtak i Utdanningsforbundets sentralstyre i desember 2017 om å tilrettelegge for utprøving av lokale forsøk. Vedtaket ble gjort i forbindelse med organisasjonsutviklingsprosessen Organisasjon 2019.

Lokallaget i Halden fikk i den forbindelse innvilget økonomisk støtte til noe frikjøp for å utarbeide «Lederopplæringen». Dette skulle være en opplæring for ledere i sentralt lov- og avtaleverk, slik arbeidsplasstillitsvalgte får gjennom den ordinære tillitsvalgtskoleringen i Utdanningsforbundet. Lokallagets utgangspunkt var et konkret ønske fra flere ledermedlemmer i grunnskolen i Halden.

Lokallaget forankret arbeidet i politikkdokumentet «Vi utdanner Norge» 2016-2019, der det blant står at «Våre ledere opplever ofte en lojalitetskonflikt i rollen som utøver av arbeidsgiverpolitikk og i rollen som leder for ansatte med høy autonomi og selvstendig faglig utøvelse. En grunnleggende forutsetning for å være et attraktivt forbund for ledermedlemmene er at de opplever at organisasjonen har aksept og respekt for medlemmer som innehar en lederrolle, og samtidig kompetanse til å ivareta dem som arbeidstakere og profesjonsutøvere.»

Og videre:
«Det er også behov for å skape og videreutvikle demokratiske og faglige arenaer som ivaretar ledernes spesielle situasjon og fagområde i organisasjonen.»

Gode tilbakemeldinger

Arbeidet med utviklingen av kurset ble forankret i en gruppe tillitsvalgte hvor det var flere lederrepresentanter. Kurset ble første gang gjennomført høsten 2019 i regi av lokallaget i Halden. Kurset fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og da arbeidet ble kjent utover lokallaget ytret flere fylkeslag og lokallag ønske om et liknende kurs.

Derfor har seksjon opplæring, kurs og konferanse i det sentrale sekretariatet videreutviklet kurset og ferdigstilt det i det formen det nå framstår i.

Mål for kurset:

  • Gi ledere en grunnleggende opplæring i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. 
  • Bidra til å styrke medbestemmelse på arbeidsplassen

Hvordan delta?

Er du leder og lurer på hvor du kan melde deg på kurset? Ta kontakt med fylkeslaget ditt om du synes dette høres spennende og interessant ut.