Nå er det billigere å være medlem

Fra 1. januar gikk kontingentsatsen ned med 7,4 prosent. Ordinære medlemmer i Utdanningsforbundet skal nå betale 1,25 prosent av brutto lønn.

I november 2019 vedtok Utdanningsforbundets høyeste myndighet, landsmøtet, at kontingentsatsene skulle reduseres fra og med 1. januar 2021. Mens ordinære medlemmer tidligere betalte 1,35 prosent av brutto lønn er den nye satsen nå på 1,25 prosent.

Det var sentralstyret som i sin tid fremmet forslaget om en reduksjon i kontingentsatsen. Etter en bred debatt på årsmøtet for et drøyt år siden valgte nærmere to tredeler av landsmøtet å støtte forslaget. – Vi skal ikke ta oss bedre betalt enn nødvendig, sa fylkesleder Thomas Nordgård i Troms under debatten den gangen, og fikk altså støtte fra flertallet i salen.

Maksgrensen vil være 723 kroner i måneden, og minimumssatsen 97 kroner. Medlemskapet er fortsatt gratis for studenter, mens pensjonistene skal betale 48 kroner i måneden (576 kroner per år).

Les mer om Utdanningsforbundets kontingentsatser her.