Melby: – Åpenbart skal ikke lærerne jobbe gratis

Kunnskapsminister Guri Melby lover at lærerne skal få betalt for ekstraarbeid og at merutgifter under pandemien skal kompenseres. Koronasituasjonen i barnehager og skoler, og lærere som vil slutte,  ble debattert i Stortinget denne uka.

– Åpenbart skal ikke lærerne jobbe gratis. Åpenbart skal alle få betalt for den jobben de gjør, sa statsråd Melby under spørretimen onsdag.

Økte koronautgifter, overarbeidede lærere og lærere som vil slutte ble debattert både i Stortingets spørretime onsdag der Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg stilte spørsmål til statsministeren og til kunnskapsministeren, og torsdag etter en interpellasjon fra representanten.

– Jeg er bekymret for meldingene om koronautmattelse i skoler og barnehager over hele landet. Spesielt bekymret er jeg for de mange utslitte ansatte. Nok kvalifiserte ansatte og tid og tillitt til å gjøre jobben er viktige faktorer for god læring og en trygg oppvekst for barna våre, sa Tvedt Solberg i spørretimen.

Han viste til en fersk undersøkelse gjennomført av Utdanningsforbundet som er gjengitt i VG.

– Lærere sier at de er overarbeidet, smitteutsatt og underbetalt for merarbeidet i pandemi-skolen. 53 prosent har enten søkt seg vekk eller vurderer søke vekk utenfor skolen. Det er et sjokkerende høyt tall, alarmklokkene bør ringe, mente Tvedt Solberg.

I denne undersøkelsen svarer også 49 prosent at de har jobbet «noe mer enn vanlig». 9 av 10 som har jobbet mer enn vanlig, har ikke fått kompensert dette i form av overtidsbetaling. Les mer om undersøkelsen her. 

–  Skal ikke kuttes 

Statsminister Erna Solberg viste til at regjeringen ga 18.7 milliarder ekstra i fjor, blant annet til skole og barnehager.

– Det er viktig at kommunepolitikerne følger med og passer på at de finner tiltak som kan avlaste i skolene, sa statsministeren.

Kunnskapsministeren sa det slik:

– Vi har hele tida vært svært tydelig på at kommunesektoren vil bli kompensert. Og regnestykkene viser at kommunene har fått kompensert mer enn det de har dokumentert utgifter til, sa Melby.

Hun viste til en bred kompensasjon til kommunene, og sa regjeringen for første halvår 2021 har brukt 8,6 milliarder, blant annet begrunnet med behovet i skole og barnehager.

– Det er åpenbart at det koster penger å sette inn vikarer og å ha mindre grupper. Ekstra renhold, såpe og antibac bør stå på budsjettene i 2021. For dette er ingen uventet kostnad, sa Melby.

– Vi har vært krystallklare på at det ikke skal kuttes i skolen for å spare penger til andre koronatiltak. Vi legger til grunn at kommuner og fylkeskommuner følger opp slik at pengene kommer ut til skoler og barnehager. Vi vurderer fortløpende om det er behov for flere tiltak.

Her kan du se hele spørretimen i Stortinget.

Utdanningsforbundet har hatt stor oppmerksomhet knyttet til å følge pengene kommunene har fått som skal gå til skoler og barnehager som følge av ekstrautgifter under pandemien. I et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet rett før nyttår ber Utdanningsforbundet nasjonale myndigheter om sterkere oppfølging av ekstramidlene. Både undersøkelser og erfaringer fra tillitsvalgte i Utdanningsforbundet viser at pengene regjeringen har bevilget til smitteverntiltak, i liten grad kommer barnehager og skoler til gode. Pengene når ikke fram. Les mer her. 

Under debatten i Stortinget torsdag understreket flere stortingspolitikere understreker at lærerne, skolene og barnehagene må kompenseres for merarbeid og ekstrautgifter under koronaen.

Hele debatten i Stortinget på torsdag kan du her.

– Dersom man ikke betaler lærere for overtid og ekstraarbeid under en pandemi er det et stort problem. Jeg forventer at statsråden tydelig på dette, sa Mathilde Tybring-Gjedde(H) fra talerstolen.

– Dette handler både om penger, og å sikre at de kommer til skolene. Men også at man gjør mer for å avlaste lærerne, både få mer vikarer inn og være veldig åpen og ærlig på at man ikke forventer at alt, som for eksempel fagfornyelsen, går som planlagt.

–  Kan ikke miste lærere

Sps Marit Arnstad trakk fram lærermangelen: 

– Lærerne har kastet seg rundt gjentatte ganger i et helt år, de er smitteutsatt og underbetalt for merarbeidet, sa Arnstad.
– Det siste vi trenger nå er frafall av faglærte lærere som vil forsterke den lærermangelen vi allerede har i skolene, sa Arnstad, og:
– Ansvarlig rektor og kommuner kan ikke bruke penger de ikke har, og ikke kan være sikre på at kommer. Når virkeligheten taler så tydelig som den gjør, så kan kommunikasjonen være bedre.

Også SVs Mona Fagerås poengterte at lærere nå er overarbeidet, smitteutsatt og underbetalt.

– Det er oppsiktsvekkende at så mange vurderer å søke seg bort, jeg forventer at det tas på høyeste alvor av kunnskapsministeren. Vi kan ikke miste flere lærere nå.

Hun understreket at det allerede er for få utdannede lærere i norsk skole og en lærerkrise er reell.

– Vi må beholde de lærerne vi allerede har, og få seniorer til å stå lenger i jobben.
– Det er åpenbart pengene som skal gå til skolen burde gå til skolen. Det er ministerens ansvar å sette in tiltak som virker og komme med tydeligere instrukser til kommunene, sa Fagerås.

Aps Tvedt Solberg understreket at rødt nivå også må bety økte ressurser. 

– Jeg er imponert over den fantastiske jobben de ansatte i skoler og barnehager rundt omkring i landet gjør. Jeg ser og hører om den innsatsen, hvordan de jobber på spreng for å møte nye krav, sjonglere hjemmeundervisning og fysisk undervisning. De er i førstelinja, noen av de viktigste heltene under pandemien.

– Skolene og barnehagene er allerede på bristepunktet. Vi må skape et godt system fram mot sommerferien. Dette er virkeligheten der ute, sa Tvedt Solberg.

Han trakk også blant annet fram voksenopplæringens behov for egen smitteveileder, og at han støtter en ny vurdering av om lærere bør prioriteres for vaksine, som Utdanningsforbundet har bedt Folkehelseinstituttet om å foreta.