Hva skjer videre i lønnsoppgjøret i KS?

Mange medlemmer lurer på hva som skjer videre nå som Stortinget har vedtatt tvungen lønnsnemnd i KS.

Saken er oppdatert 30. juni med dato for behandling i Rikslønnsnemnda.

Stortinget fattet vedtak om tvungen lønnsnemnd 15. juni 2021 i Unio-streiken i KS-området, og saken skal behandles i Rikslønnsnemda.

Hovedforhandling i saken for Rikslønnsnemnda mellom KS og Unio vil skje den 16. september. Kjennelsen vil foreligge samme uke.

Fram til saken er behandlet ferdig gjelder lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer slik de var per 30. april 2021.

– Tvungen lønnsnemnd løser ikke problemene

Dette skjer i nemnda

Partene kan komme med skriftlige innlegg før det avholdes en muntlig forhandling i Rikslønnsnemnda. I de fleste tilfeller har Rikslønnsnemnda stadfestet resultatet i skissen fra Riksmekler, men det kan også komme endringer.

Nemndas beslutning har samme virkning som en tariffavtale. Den vil da gjelde fram til hovedlønnsoppgjøret våren 2022.

Les mer om Rikslønnsnemnda her 

Hva slags avtale kan vi vente å få?

De andre hovedsammenslutningene har allerede godtatt en avtale med en ramme på 2,8 prosent. Lønnsøkningen, eller ramma som den kalles, er økningen i gjennomsnittslønna fra ett kalenderår til det neste. En ramme på 2,8 prosent betyr at den samlede gjennomsnittslønna for alle arbeidstakerne i kommune-Norge skal være 2,8 prosent høyere enn gjennomsnittslønna deres året før.

Dersom vår avtale blir noenlunde lik den de andre hovedsammenslutningene har godtatt, vil våre medlemmer få et lønnstillegg på mellom 12 100 og 22 000 kr. Dette beløpet får den enkelte på toppen av inntekten sin. Ny garantilønn justeres i så fall tilsvarende. Hvilken dato vår avtale (eller nemndas beslutning) vil gjelde fra er foreløpig usikkert. Medlemmene vil få etterbetalt de nye lønnstilleggene fra den datoen avtalen gjelder fra.

Det er også satt av penger til lokale pottforhandlinger og våre tillitsvalgte vil delta i forberedelsene til disse som normalt. 1 prosent av rammen skal fordeles ut til kommunene og fylkeskommunene.

Deretter blir det forhandlinger mellom de lokale partene om hvordan lønnstilleggene skal fordeles. Våre tillitsvalgte i kommunene og fylkeskommunene vil gjøre det de kan for at midlene til lokale forhandlinger skal komme våre medlemmer til gode. Avsetningen på 1 prosent til lokale forhandlinger vil etter all sannsynlighet bli opprettholdt av Rikslønnsnemnda.

Skal dette ut på uravstemning?

Nei. Når det ble streik og denne ble stanset av tvungen lønnsnemnd, vil nemndas kjennelse få virkning som en tariffavtale. Det er ikke anledning til å si ja eller nei til en kjennelse fra Rikslønnsnemnda.

Alt om lønnsoppgjøret