Forhandlingsløsning for studentskipnader

Det ble enighet med Spekter i årets lønnsoppgjør for Studentskipnaden i Stavanger og Sammen.

Mandag 7. juni ble fase 3 av årets lønnsforhandlinger i Spekter, område 4, avsluttet. Forhandlingene foregikk mellom Unio og Spekter og omhandlet Utdanningsforbundets medlemmer i Studentsamskipnaden i Stavanger og Sammen.

Resultatet av forhandlingene ble en årslønnsvekst for 2021 på 2,82 %. Innretningen på tilleggene er litt ulikt for de to samskipnadene, men virkningstidspunkt er 01.04.21 for begge virksomhetene.

Se protokollen her

Ny lønn blir normalt utbetalt fra tidlig høst, med etterbetaling av tillegg fra og med april. Ta kontakt med lokal tillitsvalgt angående spørsmål om dette.

Se mer om tariffområdet Spekter her

Se mer om lønnsoppgjøret her