Forbedring av pensjonsavtalen i Oslo

Som en oppfølging av hva Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene tidligere har blitt enige om, går man nå fra at pensjon skal være gjenstand for drøfting til at det tariffestes i egen særavtale.

Forhandlingsleder for Unio Oslo, Aina Skjefstad Andersen, sa følgende da man tidligere avtalte at dette skulle komme på plass:

– Det har vært et viktig krav i Oslo som Unio og de andre organisasjonene sammen har krevd i mange år. Derfor er det svært gledelig at vi nå endelig har fått det til.

Pensjon blir dermed tariffestet – med forhandlings- og streikerett, noe som innebærer en betydelig forbedring. Ved uenighet kan pensjon nå bringes inn i tariffoppgjøret.

I tillegg imøtekom Oslo kommune to av tre krav som var fremsatt som følge av endringer i SGS 2020 KS-området – inntatt som endring i Avtale om pensjonsordning for arbeidstakere i Oslo kommune:

  • Del 2 § 5-3 – Pleiepenger
  • Del 3 § 7 – AFP. Toleransebeløpet økt til 30.0000

Se protokoll og pensjonsavtale

Se mer om tariffområdet Oslo kommune

Se mer om pensjon