Bli med på anti-mobbekonferanse

I november arrangeres verdens største anti-mobbekonferanse World Anti-Bullying Forum (WABF) i Stockholm. Nå kan du søke om å få bli med gratis.

Det er Partnerskap mot mobbing (PMM) og WABF som tilbyr et antall fribilletter, inkludert opphold, til verdens største konferansen om mobbing i Stockholm 1–3 november.

Du kan søke om å få fribillett her.

Søknadsfristen er 11. oktober.

Målgruppa for fribillettene er personer i partnernes organisasjoner som arbeider med mobbing eller trygt og godt barnehage-, fritids- og skolemiljø, eller personer i partnerskapets nettverk som vil kunne dra nytte av fysisk deltakelse på WABF i sitt arbeid.

Utdanningsforbundet er en av organisasjonene som danner PMM.

Partnerskap mot mobbing har besluttet å gi tilbud om deltakelse på WABF til lokale aktører i Norge gjennom partnerpotten. Tilbudet dekker ikke reise eller frikjøp.

På konferansen i Stockholm blir det:

• • 200 programpunkter med aktuell forskning og praktiske erfaringer fra hele verden.
• • Forskere, praktikere og beslutningstakere deler sin kunnskap i workshops, posterpresentasjoner, paneldiskusjoner og muntlige presentasjoner.
• • Samtaler og diskusjoner med mulighet til å stille spørsmål og dele kunnskap og erfaringer.
• • Tilgang til presentasjoner og innspillinger i tre måneder etter konferansen.

Vær rask! Fristen for å søke er mandag 11. oktober. Søknadene blir behandlet i et arbeidsgruppemøte i PMM 12. oktober. Det er ikke et ubegrenset antall fribilletter. 

Les mer om konferansen i Stockholm her. Her kan du lese mer om Partnerskap mot mobbing. 

Her kan du lese mer om arbeidet mot mobbing på Utdanningsforbundets nettsider.