Veileder barnehage: – Trenger tydeligere smittevernregler

barnehagebarn sitter rundt et bord og jobber med tegninger. Barnehagelærer gir fargestift til en av barna.
Utdanningsforbundet mener den reviderte smitteveilederen for barnehagen er for utydelig, spesielt fordi det åpnes for større skjønn angående antallet barn som kan være i en gruppe. Foto: Tom-Egil Jensen

I går kom myndighetenes nye smittevernveileder. – Den er for utydelig i forhold til organisering av grupper, sier Utdanningsforbundets Hege Valås.

Publisert 08.05.2020

Smittevernveilederen for barnehagene er revidert, etter at mange parter har gitt sine innspill.

Her finner du spørsmål og svar for våre medlemmer om koronakrisen (oppdateres fortløpende) 

For utydelige smittevernråd

Et av Utdanningsforbundets viktigste innspill var at den tidligere versjonen av veilederen var for utydelig i forhold til organisering av grupper (kohorter), og hva slags samarbeid det kan være mellom gruppene.

– Den nye veilederen er enda vanskeligere å praktisere. Grunnen er at det åpnes for større skjønn angående antallet barn som kan være i en kohort, og på hvilken måte kohortene kan samhandle med hverandreHege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet 

Gruppestørrelser

Det legges opp til at en kohort av småbarn kan bestå av fra 3-5 barn og en ansatt, for barn over tre år er de tilsvarende tall 6-10 barn. Det legges altså opp til barnegrupper som overstiger bemanningsnormen.

I tillegg åpnes det for at to kohorter kan være blandet på morgenen og på ettermiddagen. Barn som har behov for ekstra lang oppholdstid kan være medlem i to kohorter.

En nokså vanlig småbarnsavdeling i Norge består av ni barn, og en avdeling for barn over tre år består gjerne av 18 barn. Fortolket med dagens fleksible regler for kohortstørrelse, vil disse kunne deles i to kohorter.

– Hvis disse to kohortene kan samarbeide på morgen, ettermiddag og under pauseavvikling, og dersom enkelte barn kan tilhøre begge kohorter, ja da er de i praksis en helt alminnelig avdeling. Da har barna relasjon til hele avdelingen, sier Valås.

Dobbeltkommunikasjon

– Det ligger en dobbelt kommunikasjon i denne veilederen. På den ene siden sier den at man må treffe noen ekstraordinære tiltak når det gjelder organiseringen av barn og voksne, dersom man skal hindre at smitte spres. På den andre siden, åpner den for grupper som rent faktisk er større enn det bemanningsnormen tillater, og som i praksis vil gjøre at antallet kontakter et barn har, vil være det samme som under «vanlig» organisering, sier hun.

Styrere og barnehagelærere er ikke smitteeksperter

– Veilederen setter våre medlemmer i en veldig vanskelig situasjon. Styrere blir i stor grad de som må ta avgjørelsen om hva slags smittevern som er godt nok, sier Valås.

Barnehagelærere og andre ansatte i barnehagen vil måtte avgjøre hvor mange kontakter et barn kan ha i løpet av en dag.

– Dette stiller styrere og pedagogiske ledere i en helt uholdbar situasjon. De har ikke smittevernfaglig kompetanse, det er derfor de trenger en tydelig veileder. Særlig vil dette ansvaret føles tungt dersom, det skulle oppstå sykdom blant barn eller personale, avslutter Hege Valås.

Her kan du lese alle rådene Utdanningsforbundet kom med til smittevernveilederen

Sitert

Hege Valås

2. nestleder

Saker om koronakrisen