Ingen årsmøter, kurs eller konferanser i april

Som følge av koronasituasjonen vil alle sentrale arrangementer og lokallagsårsmøter i regi av Utdanningsforbundet ikke avvikles i april.

Utdanningsforbundets fylkesledere og sentralstyret har sammen i dag bestemt at alle arrangementer, som kurs, konferanser og årsmøter, skal avlyses ut april. Tidligere var alle sentrale arrangementer avlyst frem til påske.

Det er naturligvis den ekstraordinære situasjonen landet befinner seg i som har ført til denne beslutningen. Ekstraordinære tider krever ekstraordinære tiltak.

– Vi legge oss på en restriktiv linje og tenke nøye gjennom hvilken møter og samlinger vi skal avholde i tiden framover.

– Dette handler om solidaritet og samfunnsansvar. Vi må alle ta del i den store dugnaden for å bremse eller forsinke spredningen av koronaviruset, sa leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, da det første vedtaket om avlysning ble fattet.

Koronakrisen - spørsmål og svar

Alle får beskjed

Alle som er påmeldt de avlyste arrangementene vil bli kontaktet med det første – og blant annet få praktisk informasjon om refusjon av reiseutgifter, kursavgifter og eventuelle andre utlegg. Vi vil også se på muligheten for at enkelte kurs eller kurstemaer kan bli arrangert digitalt. Dette vil vi komme nærmere tilbake til.

Beslutningen omfatter bare sentrale kurs, altså ikke kurs og arrangement i regi av lokal- og fylkeslagene våre. Om også disse skal avlyses må vurderes lokalt, basert på lokale og regionale helseråd. Likevel er det generelle rådet fra Sentralstyret og fylkeslederne i organisasjonen; vær restriktive. Ta ingen sjanser.

Ta ansvar

I går ble det satt inn en rekke nye tiltak på nasjonalt nivå, blant annet hvor alle skoler og barnehager ble stengt fra og med i dag. Samtidig kom det en ny risikovurdering fra Folkehelseinstituttet. De skriver at «Vi regner det for sikkert at vi før eller siden får en covid-19- epidemi i Norge. Sannsynligvis starter den for alvor i løpet av våren eller sommeren. Helsekonsekvensene blir store, men vi er usikre på hvor store.»

Norske helsemyndigheter ber alle om å opptre på en måte som kan bremse, og forhåpentlig begrense koronaepidemien. Utdanningsforbundet ber medlemmene våre om å følge denne appellen. Ved å ta ansvar sammen kan vi redde liv.

Les mer om våre råd om hvilke regler som gjelder i arbeidslivet

Vi anbefaler også å følge med på disse sidene for oppdaterte råd fra helsemyndighetene:

UDIR

Folkehelseinstituttet info til skoler, barnehager mm.

Folkehelseinstituttet generelt om koronaviruset