Tok oppgjør med skole- og barnehagekutt

I dag tok Torstein Tvedt Solberg (Ap) et oppgjør med kunnskapsministeren om budsjettkuttene skoler og barnehager må ta fordi de ikke har fått dekket ekstrautgiftene til koronatiltak.

Tvedt Solberg som er andre nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget viste til undersøkelsene gjort på oppdrag fra Utdanningsforbundet. Den ene av disse undersøkelsene viser at to av tre skoler må kutte i budsjettene som følge av manglende dekning av utgiftene påløpt i forbindelse med koronatiltakene. 

– Vi visste at situasjonen var ille ute i kommunene, i den enkelte barnehage og skole. Men at det var så galt, det er rett og slett alarmerende, sa Utdanningsforbundets leder Steffen Handal da denne undersøkelsen ble offentliggjort forrige uke.

I stortingets spørretime på onsdag stilte Tvedt Solberg følgende spørsmål til kunnskaps- og integreringsministeren:

– I en fersk undersøkelse utført på oppdrag fra Utdanningsforbundet svarer kun 8 av 100 skoler at de har fått dekket koronautgifter. Samtidig har 62 prosent av de spurte fått signaler om budsjettkutt neste år. I en lignende undersøkelse melder barnehagene om høyt fravær og mangel på vikarer. Ansatte i skoler og barnehager over hele landet er overarbeidet allerede til høstferien. Hva hindrer regjeringen fra å gi de nødvendige midlene nå, slik at en unngår koronakutt i skoler og barnehager?

Må avvente riktige tall

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) svarte slik på spørsmålet fra Tvedt Solberg:

– Jeg har stor forståelse for at mange i skolen og barnehagen er slitne nå. Det har vært utfordrende tider for alle, men kanskje særlig for dem. Regjeringen har hele tiden vært tydelige på at vi vil kompensere for utgifter knytta til korona, men også at det er knytta usikkerhet til merkostnadene med pandemien. Vi er nødt til å få bedre tall før vi kan konkludere med hvor mye vi skal kompensere for både i 2020 og i budsjettet for 2021. For å få oversikt over dette har regjeringen satt ned en arbeidsgruppe sammen med KS for å kartlegge hvilke konsekvenser koronapandemien har for kommuneøkonomien. Første delrapport er like om hjørnet. Den vil være viktig for å få tilgodesett kommunene på riktig måte.

Realiteten er koronakutt

Tvedt Solberg var ikke helt fornøyd med dette svaret og fulgte opp slik:

– Kommunene, barnehagene og skolen trenger ikke bare forståelse, de trenger penger. Realiteten der ute er at det blir koronakutt. Budsjettene til kommunene, fylkene, skolene og barnehagene skal landes nå, før regjeringen har fått alle sine rapporter. Det er det som er alvorlig når regjeringen ikke legger penger på bordet og bare kommer med tomme løfter.

Den andre undersøkelsen Tvedt Solberg viste til i sine spørsmål var om vikarbruken i barnehagen. Undersøkelsen dokumenterer at sykefraværet blant ansatte i barnehagene har økt dramatisk etter sommeren og mange barnehager mangler penger til vikarer.
Undersøkelsen ble gjort av Respons Analyse på oppdrag for Utdanningsforbundet i slutten av september

– Nå må myndighetene og eierne på banen for å hjelpe styrerne ut av denne situasjonen, sa Utdanningsforbundets leder Steffen Handal da undersøkelsen ble presentert.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet