TALIS 2018 – om lærere og skolelederes arbeidssituasjon

Undersøkelsen Talis 2018 tar for seg lærere og lederes arbeidshverdag. Foto: Ole Walter Jacobsen.

Norske lærere og skoleledere er stort sett tilfredse i jobben, men mange opplever stress. Mengden administrativt arbeid og arbeid med elevvurdering er det flest opplever som stressende, kommer det fram i TALIS 2018-undersøkelsen.

Publisert 30.04.2020

Undersøkelsen sammenligner forhold internasjonalt innenfor viktige områder som kjennetegner arbeidshverdagen til lærere og skoleledere på ungdomstrinnet.

I dette faktaarket kan du lese mer om funnene i undersøkelsen