Streik for kirkens framtid

– Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver har tvunget kirken inn i en streik rett før jul, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Unio KA består av Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet.

Til tross for at årets oppgjør har en svært begrenset økonomi har Unio KA vært ansvarlige med krav og holdt seg innenfor frontfagets ramme på 1,7 %.

Partene i tariffområde KA var til mekling hos Riksmekleren 10. og 11. desember 2020. Meklingen ble avsluttet på overtid kl 03.30. 

Les hele saken fra Unio her

Fra lørdag 12. desember kl 09.00 tar de 6 Unio-forbundene i tariffområde KA ut 16 kirkeansatte i streik. Utdanningsforbundet har 2 medlemmer i streik. Disse er blitt varslet. Streiken vil først og fremst merkes i Oslo bispedømme, herunder menigheter i disse prostiene:

- Asker prosti, Bærum prosti, Vestre Aker prosti og Søndre Aker prosti.
- Kirkelig fellesråd i Bærum.
- Asker kirkelige fellesråd.
- Borg bispedømme, herunder menigheter i Vestre Borgesyssel prosti.

Fakta om KA

KA er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kirkelige organer og virksomheter med kirkelig forankring. Det er i dag 22 arbeidstakerorganisasjoner som har partsforhold i KAs hovedavtale og tariffavtale. Den største av disse er Den norske kirke.

Utdanningsforbundet forhandler gjennom hovedorganisasjonen Unio i KA-området.