Starter meklingsinnspurten i Oslo

Forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune sammen med nestleder i utvalget, Bård Eirik Ruud, under mekling med Oslo kommune oktober 2020.
Forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo. Her sammen med nestleder i utvalget, Bård Eirik Ruud. Foto: Stig Brusegard.

Unio møter i dag Oslo kommune til mekling i årets hovedtariffoppgjør. Blir det ikke enighet, er Unio i konflikt fra 15. oktober.

Publisert 12.10.2020

Forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen, går til meklingen med ønske om å unngå streik, men er klar til å kjempe for at medlemmene skal få økt reallønnsvekst og et best mulig oppgjør.

Unio legger opp til et lite førsteuttak der totalt 40 medlemmer ved Deichman Bjørvika og hos Byantikvaren tas ut i streik fra og med torsdag 15. oktober. Dersom meklingen ikke fører frem, er Unio beredt til å raskt trappe opp.

Frist onsdag kveld

Parten har frist til 14. oktober innen kl. 24.00. Dersom det ikke oppnås enighet i meklingen, blir det streik fra 15. oktober. Mer informasjon vil bli gitt. Følg med på unio.no.

Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KaH), YS og Akademikerne omfattet også av meklingen.