Søk stipend fra Utdanningsforbundet

Kvinnelig lærer i klasserom
Foto: Aksel Jemstad

Medlemmer kan søke om stipend til videreutdanning fra to stipendordninger. Fristen er 1. mai.

Publisert 17.04.2020

Dette er Videreutdanningsfondet og Oslo lærerinnelags fond.

I fjor ble det tildelt over 1 million kroner i stipend til medlemmer i Utdanningsforbundet fra disse to stipendordningene + Skolefrontens fond (der søknadsfristen var 1. mars).

Videreutdanningsfondet

Dersom du har vært medlem i minst tre år og tar en videreutdanning som tilsvarer minst 60 studiepoeng, kan du få 10.000 kroner (60 studiepoeng) eller 20.000 kroner (120 studiepoeng) i stipend.

Her kan du søke på stipend fra videreutdanningsfondet

Oslo lærerinnelags fond

Kvinnelige lærere med godkjent lærerutdanning som jobber i norsk grunnskole kan få støtte til videreutdanning og pedagogisk forskning relatert til grunnskolen. Videreutdanningen må tilsvare minst 60 studiepoeng.

Søknader som gjelder utdanning og forskning innenfor områdene likestilling og kjønn, og kjønnsperspektivet i pedagogikken, vil bli høyt prioritert. Det samme gjelder doktorgradsstudier.

Her kan du søke på stipend fra Oslo lærerinnelags fond

Søknadsfrist for begge stipendene er altså 1. mai.