Ledernes særskilte ansvar for fagfornyelsen

Professor Marte Blikstad-Balas er meget opptatt av «den røde tråden» i fagfornyelsen. – Det skal være en rød tråd fra overordnet del inn i fagplanene, understreket professoren. Foto: Ann Britt Berlin.

Hvor viktig er lederne for implementeringen av fagfornyelsen? Svært viktig, mener fem foredragsholdere som nylig holdt innlegg i Lærernes hus. Se videoen fra seminaret her!

Publisert 10.02.2020

Se video av kveldsseminaret

Mandag avholdt Utdanningsforbundet kveldsseminaret «Fagfornyelsen og skoleledere», et av mange seminarer vi holder utover våren om fagfornyelsen. Her ser du hvilke andre kurs/seminarer vi har fremover.

– Lederne har et særskilt ansvar

Lederne har unektelig en sentral rolle for implementeringen av fagfornyelsen. Tormod Korpås, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, innledet seminaret med å stille følgende spørsmål:

– Hva er egentlig det nye, hvordan kan vi ledere, i samarbeid med lærere og tillitsvalgte, få til gode prosesser slik at skolene er godt forberedt? Hvor ligger de største utfordringene? 

– Den viktige forberedelsesfasen skjer nettopp nå og lederne har et særskilt ansvar for å få til gode prosesser og planer ved skolene.  Men klarer vi å rydde nok tid til fagfornyelsen? 

Til å få svar på disse og andre spørsmål hadde Korpås fått med seg Hege Nilsen, direktør i Utdanningsdirektoratet (Udir), Marte Blikstad-Balas, professor ved UiO, Katti Anker Teisberg, områdeleder skole i Nordre Follo og Anne Johanne Guldvik, rektor ved Lier videregående skole.

Udirs Hege Nilsen var meget tydelig på at skolelederne spiller en nøkkelrolle for at endringene og ambisjonene med fagfornyelsen skal bli en realitet.

– Det er dere som er skoleledere som har ansvaret for at skolen jobber med hvordan verdier og prinsipper i overordnet del skal prege praksis.

– Avhengig av god skoleledelse

Hun pekte blant annet på at lederne skal vurderer hvordan opplæringen i fag bidrar til å realisere skolens brede mandat, velger innhold, arbeids- og vurderingsmåter for opplæringen, planlegger progresjon og overganger mellom trinn og skoleslag, jobber med sammenhenger i og mellom fag og planlegger hvordan elevene skal medvirke i opplæringen.

– For at det skal skje, og ambisjonene med fagfornyelsen skal realiseres, er vi avhengig av god skoleledelse og gode skoleledere. Det er dere som skoleledere sitt ansvar at skolen jobber med verdier og prinsipper i overordnet del skal prege skolens praksis.

– Disse læreplanene er bare forskrifter og dokumenter. Til slutt betyr de ingen ting om ikke praksisen endrer seg i tråd med intensjonene, understreket Nilsen på kveldsseminaret.

– Sats på profesjonsfellesskapet!

Udir-direktøren påpekte samtidig at arbeidet med de nye læreplanene har vært veldig annerledes enn når tidligere læreplanene har blitt innført, først og fremst når det kommer til medvirkning. Udir har også gitt ut mye støttemateriell i forkant av implementeringen, og lovet skoleledere at de skal få mye hjelp fra direktoratet til innføringen. Samtidig kom hun med en klar oppfordring til de mange skolelederne som fulgte mandagens seminar.

– Sats på profesjonsfellesskapet!

Marte Blikstad-Balas er en nøkkelperson i arbeidet med fagfornyelsen. Hun er tidligere norsklærer, nå professor ved ILS ved Universitetet i Oslo. Samtidig som sitter hun i «Tverrfaglig læreplangruppe», Fagfornyelsen 2020, og i eksamensgruppen. Dette er et felt hvor professoren har betydelig kompetanse, samtidig som det engasjerer henne – og det håper hun også det vil gjøre med alle landets skoleledere.

– Dette er en veldig spesiell tid for dere skoleledere!

– Dere har et veldig «momentum» og påvirkningskraft der dere er nå, innledet Blikstad-Balas med å si.

Understreket betydning av overordnet del

UiO-professoren tok også opp det hun mener er den største utfordringen med de nye læreplanene – hvordan overordnet del skal prege fagfornyelsen.

– Det skal være en rød tråd fra overordnet del inn i fagplanene. Det er en politisk ambisjon om at overordnet del skal prege fagfornyelsen, det går en rød tråd fra den inn i fagplanene.

– Min største frykt er at vi klipper av den røde tråden og bare sitter igjen med kompetansemål. Før har det vært altfor mange kompetansemål, minnet Blikstad-Balas om.

Også Katti Anker Teisberg, områdeleder for skole, Nordre Follo kommune, og Anne Johanne Guldvik, rektor Lier videregående skole, understreket i sine innlegg den viktige rollen skolelederne har i utviklingsarbeidet og for innføringen av fagfornyelsen, samtidig som de delte Blikstad-Balas’ frykt for at kompetansemålene skal bli (for) førende.

PS! I den påfølgende panelsamtalen kom det flere spørsmål fra salen, i tillegg til spørsmål som kom inn på Facebook. Mange viste seg å være svært opptatt av eksamen og vurderingsordningene, og hvordan de vil bli: Hvis disse forblir omtrent som før, hvor mye fornyelse vil det da bli? Dette blir tema på et kveldseminar Utdanningsforbundet avholder den 3. mars.