Prolongering av særavtaler

Flere særavtaler i KS-området er prolongert etter forhandlinger i desember. Les hvilke her.

En rekke særavtaler i tariffområdet KS hadde utløpsdato 31. desember 2020. Derfor har det i løpet av desember foregått forhandlinger om disse. Partene er blitt enige om prolongering, samt justering av satser, i disse sentrale generelle særavtalene:

SGS 1001 - Reiseregulativet

SGS 1002 -Arbeidstøy og musikkinstrumenter

SGS 1010 – Følge av pasient/klient/bruker/elev

Denne sentrale forbundsvise særavtalen er prolongert:

SFS 2208 – Avtale for pedagogisk psykologiskrådgivningstjeneste

Her finner du alle avtalene i KS