PBL: Enige om utvidet åpningstid ved behov

Det er inngått avtale om hvordan utvidet åpningstid i PBL-barnehager skal foregå dersom det blir behov for det i forbindelse med koronakrisen. Avtalen gjelder for et halvt år og baserer seg på frivillighet.

Publisert 02.04.2020

I forbindelse med koronakrisen kan det oppstå behov for å holde barnehager åpne på kvelds- og nattestid, og i helger og på helligdager. Dette for å gi barn av ansatte med kritiske samfunnsfunksjoner et utvidet tilbud om barnehage.

- Det er viktig at ledere og tillitsvalgte nå har gode og åpne prosesser lokalt. Hver barnehage må kartlegge hvilket behov som gjelder og vurdere hva barnehagen kan tilby, i samarbeid med tillitsvalgte, sier nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

Spørsmål og svar for våre medlemmer om koronakrisen (oppdateres)

Utgangspunkt i frivillighet

Han poengterer at en eventuell omlegging av turnus må ta utgangspunkt i frivillighet.
Dersom turnus skal endres må det være begrunnet i den ekstraordinære situasjonen som har oppstått, og avtalen kan ikke brukes til å gjøre avtaler ut over hovedtariffavtalenes bestemmelser når situasjonen ikke lenger foreligger.

Dersom turnus skal endres skal det fortsatt være drøftinger med de tillitsvalgte og varslingsfristen skal så langt det er mulig fortsatt være 14 dager. Men dersom partene ikke kommer til enighet kan arbeidsgiver ensidig endre arbeidsplaner med en frist på minimum 3 dager.

Les hele avtalen her

De alminnelige bestemmelser om arbeidstid i Arbeidsmiljøloven kap. 10 og Hovedtariffavtalen i PBL skal fortsatt følges

Avtalen er inngått mellom arbeidsgiverorganisasjonen PBL og arbeidstakerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta

Se også mer hos PBL

Se også fellesoppfordring om påskeåpne barnehager og skoler

 

Sitert

Terje Skyvulstad

1. nestleder

Saker om koronakrisen