Partene i staten oppfordrer til å bruke partssamarbeidet også lokalt

Mann med briller, grått hår, blå skjorte og svart dressjakke.
– Det er kommet tilbakemeldinger fra våre tillitsvalgte om at de ikke involveres tilstrekkelig, sier spesialrådgiver Atle Gullestad i Unio. Foto: Unio

De sentrale partene i staten har kommet med en felles uttalelse der de oppfordrer tillitsvalgte og ledere om å bruke det lokale partssamarbeidet for å finne de beste løsningene. – Et godt og tillitsfullt partssamarbeid er avgjørende for å møte koronasituasjonen, heter det i uttalelsen.

Publisert 26.03.2020

Derfor kommer de sentrale partene med en oppfordring til å flittig bruke det lokale partssamarbeidet.

– Det er kommet tilbakemeldinger fra våre tillitsvalgte om at de ikke involveres tilstrekkelig. For å sørge for gode løsninger for alle er det ekstra viktig at et godt partsarbeid opprettholdes i virksomhetene. En god forankring hos partene sørger for trygghet i en ellers usikker hverdag, sier spesialrådgiver Atle Gullestad i Unio.

Spørsmål og svar for våre medlemmer om koronakrisen (oppdateres)

Mandag 16. mars inngikk de sentrale partene en avtale som primært var for å avhjelpe virksomheter som ivaretar samfunnskritiske funksjoner nå i koronakrisen. Nå skal avtalen tas i bruk lokalt, og det må skje innenfor partssamarbeidet, slik dette er nedfelt i lov- og avtaleverk.

– Fra sentralt hold skal vi støtte virksomhetene og de ansatte så godt vi kan. Dette kan imidlertid ikke erstatte et konstruktiv og tillitsfullt lokalt partssamarbeid. Partene lokalt må ha respekt for hverandres situasjon og roller, samt legge forholdene til rette for åpne og gode prosesser. Tillitsvalgte må kobles på så tidlig at de kan bidra til gode, lokale løsninger, understrekes det i uttalelsen.

Den norske modellen er tuftet på at partssamarbeidet fungerer på alle nivåer. I alle sektorer er det nå et stort fokus på partssamarbeidet både lokalt og sentralt. Det er også nær kontakt mellom regjeringen og partene i arbeidslivet gjennom trepartssamarbeidet.

Les hele uttalelsen her

Saker om koronakrisen