KS: Partene enige om unntak fra arbeidsmiljøloven

Dame sitter og jobber foran en pc.
Partene har inngått avtale om unntak fra arbeidsmiljøloven som følge av koronapandemien. Foto: Kathrine Lunke

Unio, de andre hovedorganisasjonene og KS er enige om avtale om unntak fra arbeidsmiljølovens kap. 10 i forbindelse med koronaviruset. Avtalen er en oppfølging av det samfunnsansvar partene tar i denne situasjonen.

Publisert 18.03.2020

Unio, LO, Akademikerne og YS er enige med KS om unntak fra arbeidsmiljøloven kapittel 10. Partene legger til grunn at det vil kunne oppstå behov for å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtidsarbeid, for å sikre tilstrekkelig personell og forsvarlige tjenester under den pågående koronakrisen. Avtalen er en oppfølging av det samfunnsansvaret partene tar i denne situasjonen.

Partene tar ansvar i denne situasjonen (Unio)

Koronakrisen – spørsmål og svar

Viktig med gode prosesser lokalt

Partene understreker viktigheten av at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser rundt disse forholdene lokalt, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet.

Avtalen forutsetter at behovet er begrunnet i den ekstraordinære situasjonen som er oppstått som følge av den pågående koronakrisen. 

Denne avtale gjelder i 26 uker fra avtaleinngåelsen, og kan sies opp med én måneds varsel fra hver av partene. 

Her finner du avtalen om unntak fra arbeidsmiljøloven kapittel 10.

Saker om koronakrisen