Smittevernveilederen for ungdomsskole og vgo er oppdatert: – Blir en stor utfordring

Fire ungdommer sitter rundt et bord og jobber på PC-en.
Veilederen for ungdomsskole og videregående ble oppdatert i kveld. Foto: Ole Walter Jacobsen.

Smittevernveilederen for ungdomsskole og videregående er oppdatert. – Det er en stor utfordring å få alle elever tilbake, og samtidig ivareta smittevernet, mener Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Publisert 07.05.2020, sist endret 08.05.2020

Den 20. april kom myndighetene med smittevernveiledere for både skole og barnehage. Da de ble presentert, ble det også understreket av kunnskapsminister Guri Melby at de var dynamiske.

På pressekonferansen 7. mai kom en ny versjon av veilederen for ungdomstrinnet og videregående opplæring. Her kan du lese den siste utgaven.

Her finner du spørsmål og svar for medlemmer i koronakrisen (oppdateres)

– Det er positivt for elever og lærere at ungdomstrinnet og videregående opplæring får starte opp igjen. Likevel blir det en stor utfordring å få alle elever tilbake til ungdomsskoler og videregåendeskoler, og samtidig ivareta smittevernet, mener Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Både ungdomsskoler og særlig de videregående skolene er store og komplekse enheter med mange avdelinger, fagtilbud og har ofte over 1000 elever.

– Det blir et stort puslespill for skolene å organisere gjenåpningen slik at alle elevene får et godt tilbud. Veilederen legger opp til at skolene skal ta lokale beslutninger for hvordan de skal rundt hvordan de best kan organisere skoledagene.

Viktig med samarbeid

For eksempel kan elever møte annenhver dag og skolene kan ha andre åpningstider. På den enkelte skole er det mange ubesvarte spørsmål rundt de best skal organisere gjenåpningen.

– For å få til de beste løsningene er det viktig med et tett samarbeid med skoleledere, lærere og tillitsvalgte. Lærere og tillitsvalgte må involveres i utviklingen av tilbudet fordi de vet hvor skoen trykker og kjenner best til elevenes behov. De må få gi gode innspill underveis og evaluere hvordan tilbudet virker. Det må gis tid til erfaringsutvekslinger og gis rom for justeringer underveis, sier han.

Handal er også opptatt av at det settes inn ekstra ressurser til et utvidet transporttilbud når elevene nå skal møte til ulike tider. I tillegg trengs det ekstra ressurser til forsterket renhold og hygiene, slik det legges opp til i veilederen.

– Lærernes innsats har vært uvurderlig, og har blitt lagt merke til. Dere fortjener en stor klapp for den store og viktige innsatsen dere har gjort for å at elevene har fått god undervisning hjemme. Tiden fremover med ny organisering og mange ubesvarte spørsmål vil også kreve omstilling og kreativitet.
Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

De viktigste endringene

Mye er som i den første utgaven, men det er noen endringer det er verd å notere seg. Spesielt gjelder det følgende:

  • Veilederen for ungdomstrinnet og videregående opplæring skal også gjelde for voksenopplæringen. I innledningen står det at veilederen skal gjelde for voksenopplæringen så langt det passer.

  • Under smittevernforebyggende tiltak er det en tydeliggjøring av ulike kontaktreduserende tiltak for ungdomsskoler og videregående skoler. Veilederen presiserer tydeligere at for elever med særskilte behov hvor det er vanskelig å regulere avstand til andre, blir det viktigste tiltaket å begrense antall nærkontakter til hver elev og ansatte, for eksempel ved å ha mindre grupper og ha faste ansatte for hver gruppe.

  • Det er to hovedtilnærminger for å minske kontakt mellom elever på ungdomstrinnet og videregående: 1) Overholde minst en meter mellom elever/ansatte i alle situasjoner 2) Dele elevene i faste, mindre grupper som kan omgås mer naturlig (mest aktuelt på ungdomstrinnet).

Under Smitteforebyggende tiltak er det dessuten lagt inn et nytt avsnitt som blant annet peker på at «ingen kan lastes dersom smitte i skolen oppstår». Til slutt i dette punktet er det en ny setning om kommunehelsetjenesten.

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet

Saker om koronakrisen