Ny undersøkelse: Dramatisk økning av sykefraværet i barnehagen

Sykefraværet blant ansatte i barnehagene har økt dramatisk etter sommeren og mange barnehager har ikke penger til vikarer, viser en ny undersøkelse fra Respons Analyse. – Nå må myndighetene og eierne på banen for å hjelpe styrerne ut av denne situasjonen, sier Utdanningsforbundets Steffen Handal.

Respons Analyse har, på oppdrag fra Utdanningsforbundet, gjort en undersøkelse blant styrere og ledere i barnehagen. Den viser at det har vært en kraftig økning i sykefraværet i barnehagene etter sommeren.

– Jeg er bekymra for bemanningssituasjonen i barnehagen nå og jeg er samtidig redd for at styrerne mangler virkemidler for å sikre forsvarlig drift, sier Steffen Handal, leder for Utdanningsforbundet.

Undersøkelsen bygger opp under denne bekymringen:

Undersøkelse:

Loading...

Loading...

Til sammen 69 prosent av styrerne oppgir at sykefraværet blant de ansatte har økt etter sommerferien. 30 prosent melder om en merkbar økning sammenlignet med det som er normalt, mens ytterligere 39 prosent svarer at det har økt noe.

Mer sykefravær enn normalt 

– Sykefravær knytta til personalets egen sykdom og egne barns sykdom øker – det kan ta flere dager før de får svar på en koronatest, og kan komme tilbake på jobb, sier Handal.

Med økt sykefravær blir også behovet for å kunne ansette vikarer viktig. Men undersøkelsen viser også at mange mangler budsjett til vikarer og noen steder finnes det ikke vikarer å bruke.

26 prosent svarer at de i nokså liten grad har penger til dette, mens ytterligere 18 prosent svarer at de i liten eller ingen grad har ressurser til vikarer. Til sammen kan vi altså si at 44 prosent i mindre eller ingen grad har penger til vikarer ved sykdom i tiden framover.

– Dette er svært alvorlig i den situasjonen vi nå står oppi, sier Handal.

Samtidig er ikke alltid bruk av vikarer like enkelt heller.

– Det kan være uforsvarlig å bruke vikarer som ikke kjenner barna, eller barnehagens arbeid – for eksempel under tilvenning.

Smitteverntiltakene gjør også driftingen av barnehagene mindre smidig. På grunn av organisering i kohorter han ikke avdelingene hjelpe hverandre – slik de pleier å gjøre.

Lite med ekstra koronamidler

Flertallet (54 prosent) av styrerne svarer her at de i liten eller ingen grad har fått eller fått løfter om slike ekstra ressurser. I tillegg svarer 15 prosent at de i nokså liten grad har fått/fått løfter om slike ekstra ressurser.

Myndigheter og eiere må sammen sørge for at barnehagene får de ressursene de trenger nå. Styrerne har ansvaret for at den pedagogiske kvaliteten i barnehagen er forsvarlig.Steffen Handal, leder Utdanningsforbundet

Handal mener styrerne også må ha flere virkemidler for å sikre forsvarlig drift og nevner følgende:

  • Styrere bør kunne korte ned åpningstiden i barnehagen for en periode. Vi ser av vår undersøkelse at 80 prosent av barnehagene har gått tilbake til full åpningstid. Mange styrere sier at dette skaper store utfordringer for å sikre god nok bemanning hele dagen. Samtidig sier nesten 40 prosent av styrerne at det ikke finnes en plan for når/ hvordan man kan redusere åpningstiden ved stort sykefravær.

  • Styrere bør kunne avgjøre om det for eksempel kan eller bør serveres mat i barnehagen. Denne oppgaven stjeler veldig mye av personalets tid – tid de burde brukt sammen med barna. Styrere beskriver matlaging som en tidstyv i bemannings-kabalen.

– Vi bør også diskutere om det ikke er styrer som må ta avgjørelsen om en eventuell stenging – men det er selvsagt behov for tett oppfølging fra eier og myndighet for å ta en slik avgjørelse, avslutter Handal.

Om undersøkelsen
Undersøkelsen er gjort i tidsrommet 8.-21. september 2020 med et representativt utvalg av 821 intervjuede styrere og ledere av landets barnehager. De intervjuede er medlemmer av Utdanningsforbundet.

 

Sitert

Avbildet: Steffen Handal

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet