Ny rapport om grunnskolelærerutdanningene klar

kvinnelig lærer smiler til en jente som sitter bak en pult sammen med en annen jente
– Rapporten handler blant annet om hvordan kunnskapen i skolen kan møte kunnskapen i forskning og lærerutdanning, sier Steffen Handal. Foto: Ole Walter Jacobsen

Mandag la en internasjonal ekspertgruppe frem en rapport om grunnskolelærerutdanningene i Norge. – Den handler ikke bare om lærerutdanning – den handler om hvordan vi bygger en profesjon, sier Utdanningsforbundets Steffen Handal.

Publisert 20.05.2020

Den internasjonale ekspertgruppen bak rapporten «Transforming Norwegian Teacher Education» ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 2016. De har i tre år jobbet sammen med lærerutdanningsinstitusjonene som tilbyr grunnskolelærerutdanning, KS, Utdanningsforbundet og andre relevante parter for å styrke og heve kvaliteten i grunnskolelærerutdanningene.

Handal mener dette er en viktig rapport som bør leses bredt:

– Jeg har veldig lyst til at rapporten skal bli lest av flere enn de som jobber i lærerutdanningen. For den handler ikke bare om lærerutdanning – den handler om hvordan vi bygger en profesjon. Den handler om hvordan kunnskapen i skolen kan møte kunnskapen i forskning og lærerutdanning, sier han.

Samarbeidet må styrkes

Rapporten er omfattende og gir flere råd for å nå målet. Ekspertgruppen foreslår blant annet at mesteparten av studentenes praksisopplæring skal være i lærerutdanningsskoler. Alle praksislærere bør ha formell veiledningskompetanse og kompetanse på forskning- og utviklingsarbeid. Samarbeidet mellom lærerutdannere i universiteter og høyskoler og lærerutdannere i skolen må styrkes. Det må avsettes tid og andre ressurser slik at samarbeidet kan gjennomføres.

Formålet er å styrke kompetansen i lærerutdanningsinstitusjonene og skolene, bidra til profesjonalisering og profesjonsutvikling og medvirke til lærerutdanninger av høy kvalitet. Rådene fra ekspertgruppen peker i riktig retningSteffen Handal, leder av Utdanningsforbundet.

Økonomien er for stram

Han er også glad for at rapporten anbefaler at lærerutdanningene sin økonomi må styrkes:

– Økonomien til lærerutdanningene er stram. Det er derfor riktig at ekspertgruppen trekker fram dette. Spesielt finansieringen av samarbeid mellom praksisfeltet og universiteter og høyskoler om forsknings- og utviklingsarbeid på skole og lærerutdanning, og på praksisopplæring. Målet for grunnskolelærerutdanningene vil vi neppe nå uten friske midler, fastslår Handal.

Ekspertgruppa viser til at de involverte partene i grunnskolelærerutdanningene har ulike oppfatninger av hva en god lærerutdanning er og hvordan den bør organiseres.

– Vi i Utdanningsforbundet vil skape aktivitet på bakgrunn av rådene i rapporten. Skal vi kunne ta et felles ansvar for lærerutdanningene sammen med de andre partene må diskusjonen starte innenfra – i profesjonen. For det er masse vi må diskutere med hverandre – på tvers av medlemsgrupper. Og vi håper å få til noen gode prosesser på fylkesnivå og i lokallagene, sier Handal.

Her er oversikten over ekspertgruppas medlemmer

Den rådgivende gruppa er sammensatt av sju internasjonalt ledende lærerutdannere og forskere fra USA, Storbritannia, Finland, Sverige og New Zealand.

  • Marilyn Cochran-Smith (leder) er Cawthorne Professor of Teacher Education for Urban Schools og leder stipendiatprogrammet i Curriculum & Instruction ved Lynch School of Education, Boston College.
  • Karen Hammerness er forskningsdirektør i utdanning og evaluering ved the American Museum of Natural History, New York.
  • Lexie Grudnoff er førsteamanuensis i lærerutdanning ved University of Auckland, og ledet utviklingen av et av New Zealands første masterprogram i grunnskolelærerutdanning.
  • Mikael Alexandersson er professor ved Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande ved Gøteborgs universitet.
  • Auli Toom er professor og leder for Helsinki University Centre for University Teaching and Learning.
  • Alis Oancea er professor i utdanning og forskningspolicy ved University of Oxford, hvor hun også er forskningsleder for instituttet for utdanning.
  • Viv Ellis er professor i utdanningsledelse og lærerutvikling og forskningsleder for the School of Education, Community and Society ved King’s College London. Han er også professor II i lærerutdanning ved Høgskulen på Vestlandet.

Rapporten kan leses her

Les også på Nokut.no: Nye råd for å lykkes med grunnskolelærerutdanningene 

Les også på Khrono.no: Internasjonale eksperter mener finansieringen av lærermaster må utbedres 

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet