Ny nedgang i realinntekten til alderspensjonistene

penger, kroner, spare, pensjon, pensjonist, kalkulator, lønn, sparegris, mynter,
Det blir ny nedgang i inntekten til pensjonistene. Det er klart etter at trygdedrøftingene er gjennomført. Foto: Photobuay illustrasjonsbilde.

– Regjeringen tviholder på reguleringsregimet for alderspensjonene. Årets trygderegulering gir derfor nok en gang reell nedgang i inntektene til pensjonistene, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Publisert 02.09.2020

Orskaug har ledet Unios delegasjon i trygdedrøftingene.

– Siden 2014 har dagens regulering gitt en gjennomsnittlig alderspensjon over 9000 kroner mindre enn om reguleringen hadde blitt gjennomført direkte med gjennomsnittet av pris- og lønnsveksten, slik Stortingets intensjon var da Pensjonsreformen ble vedtatt. Samlet beløper dette seg til 8,5 milliarder kroner som regjeringen har kunnet bruke på andre formål, som lettelser i formuesskatten og veibygging, sier sjeføkonomen.

Resultatet av årets regulering:

  • Grunnbeløpet øker med 1,50 prosent eller 1 493 kroner til 101 351 kroner fra 1. mai 2020.
  • Ny minstepensjon blir 204 690 kroner.
  • Grunnbeløpet vil ha en årsvekst fra 2019 til 2020 på 2 prosent, mens minstepensjonene vil øke med 2,75 prosent på årsbasis.

Dette er klart etter trygdeoppgjøret ble avsluttet i dag, 2. september 2020.

Les hele saken på Unios nettside