Når kan man ha hjemmekontor?

Dame foran PC
Hvordan skal rådene om hjemmekontor tolkes? Foto: Mostphotos

Det generelle rådet fra smittevernmyndighetene er at de som har mulighet til å ta hjemmekontor bør gjøre det. Men hvordan skal dette tolkes?

Publisert 13.11.2020

Kunnskapsministeren mener lærerne må få ha hjemmekontor dersom smittesituasjonen tilsier det, men dette praktiseres ulikt rundt om i landet.

Hva er egentlig anbefalingen rundt hjemmekontor og hjemmeundervisning for lærere i skolen, og hva bør forskjellen i praktisering være mellom gult og rødt nivå?

Kunnskapsminister Guri Melby svarer slik om hjemmeundervisning til bladet Utdanning sin nettutspørring 28. oktober:

– I det midlertidige lovverket er det mulig å ha noe hjemmeundervisning dersom smittesituasjonen skulle tilsi det. Det er kanskje mest aktuelt i videregående skoler, der det har minst negativ konsekvens for elevene. Jeg vil understreke at det finnes et stort handlingsrom for skoler og skoleeiere til å gjøre justeringer, for eksempel slik at ikke alle elevene kommer og går samtidig. Her må man finne gode løsninger som ivaretar smittevernet, men også elevene, sa Melby til bladet Utdanning.

Lærere kan ha hjemmekontor

På spørsmål om hvorfor ikke lærerne også får rett til hjemmekontor når de ikke underviser svarer hun slik:

– Lærere kan også ha hjemmekontor så lenge det ikke er behov for at de er på skolen. Det er stor forskjell på hvilke fasiliteter lærerne har på lærerrommet, og der det er vanskelig å holde avstand vil jeg absolutt oppfordre arbeidsgiver til å se på mulighetene til å ta i bruk hjemmekontor. Det er vi i dialog med arbeidsgiver om.

Også direktør for Helsedirektoratet Bjørn Guldvog deltok i nettmøtet og var tydelig i sine råd, spesielt til dem som er i røde områder;

– Her må man se på lokale forhold. I Oslo er oppfordringen nå at alle som har mulighet for hjemmekontor skal ha det, understreket Guldvog.

Gult nivå

Mange medlemmer har reagert på at de ikke får mulighet til hjemmekontor når det er gult nivå i kommunen. Her er anbefalingen fra Folkehelseinstituttet (FHI): "Det er fortsatt mulig å forbedre etterlevelsen av tiltakene på gult nivå. Dette gjelder blant annet at lærere og ansatte bør ha mulighet til å ha hjemmekontor for arbeidsoppgaver som ikke omfatter tilstedeværelse i kommuner der det oppfordres til hjemmekontor. "

FHI og assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad har vært klar på dette for alle grupper, lærere inkludert: Minst mulig på jobb nå, minst mulig møter med andre mennesker.

Utdanningsforbundet mener

Utdanningsforbundet får stadig henvendelser fra medlemmer som opplever at arbeidsgiver har innsigelser til bruk av hjemmekontor. Det vil alltid være mulig å finne eksempler på at hjemmekontor ikke er effektivt i et enkelt tilfelle. Men i det store og hele mener Utdanningsforbundet at lærere og skoleledere bør kunne bruke hjemmekontor fordi det bidrar til å beskytte dem selv og deres kolleger der arbeidslokalene er slik at det ikke er mulig holde avstand. Dessuten fordi hjemmekontor bidrar til å dempe det totale smittepresset i samfunnet. Bruk av hjemmekontor i vår sektor kan bidra til å sikre både arbeidsmiljø og læringsmiljø. Det er smittevernhensyn som ligger til grunn for uttalelsen i denne sammenhengen, ikke andre grunner.

Mer om hjemmekontor fra Folkehelseinstituttet 

Helsedirektoratet sine råd om hjemmekontor 

Her er smittevernveiledere for barnehager, skoler og skolefritidsordninger