Nå regnes også lærerne i resten av grunnskolen og videregående som kritisk samfunnsfunksjon

Nå er også lærere og ledere i resten av grunnskolen og i videregående regnet som nøkkelpersonell i virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon.

Publisert 19.05.2020

Dette innebærer at dersom barnehagene og skolene reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til.

Barnehage og 1.4-. trinn i grunnskolen var allerede inne på listen over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon.

Her er  den oppdaterte listen over kritiske samfunnsfunksjoner.

Saker om koronakrisen