Moria-barna: – Nå må regjeringen handle

Jente med skaut ser i kameraet alvorlig.
Det er et akutt behov for å få evakuert barn som er alene, og andre sårbare fra Moria-leiren i Hellas, mener Utdanningsforbundet. Illustrasjonsfoto: Mosphoto

Allerede i januar skrev Utdanningsforbundet et brev til utenriksministeren og ba om at noe måtte gjøres for barna i flyktningeleiren Moria. – Nå er tiden kommet for å handle, mener Utdanningsforbundet.

Publisert 14.05.2020

Les brevet Utdanningsforbundet sendte i januar her: Brev til regjeringen om barna i Moria-leiren.pdf 
Det bor over 20.000 mennesker i Moria-leiren på den greske øya Lesbos. Den er bygget for å huse 3.100. De bor hovedsakelig i telt og det er kun sporadisk strøm i leiren. Det er også ekstremt dårlig sanitære forhold og lite rent vann.

– Det går uhyggelig tregt når det gjelder å gjøre noe for flyktningene i Hellas. Dessverre har korona-smitten blitt nok en unnskyldning for å utsette en løsning blant de europeiske landene. Men vi kan ikke lenger lukke øynene og tro at dette løser seg av seg selv, sier sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet Ann Mari Milo Lorentzen.

I Moria-leiren er det over 5.000 barn, som lever i det hjelpe-arbeidere beskriver som et helvete på jord.

Moria-leiren er ikke et gresk problem, det er et europeisk problem. Den humanitære katastrofen på europeisk jord er, og har vært et faktum, altfor lengeAnn Mari Milo Lorentzen, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet 

Hjelpearbeidere rapporterer om babyer som dør av diaré i leiren, og barn ned i toårsalderen som driver med selvskading. Barn har sluttet å snakke og spise fordi de lever under så ekstreme forhold.

Hvorfor bryr Utdanningsforbundet seg?

Utdanningsforbundet organiserer de fleste lærere i Norge, og er gjennom sitt arbeid med utdanning, og sin profesjonsetikk forpliktet av menneskerettighetene.

– Vi er også en del av den internasjonale fagbevegelsen, som setter solidaritet og felles forpliktelser høyt. Internasjonalt har vi som samfunn satt FNs bærekraftsmål på agendaen. Forholdene i Moria-leiren bringer oss lenger vekk fra disse målene, fastslår Lorentzen.

Barna trenger trygghet

Hun mener vi må se på barna i Moria-leiren på samme måte som vi ser på våre egne barn i Norge:

– Flyktningbarna trenger det alle barn trenger: Trygge omgivelser, som gir dem anledning til å leke og lære sammen med andre barn. I norske barnehager og skoler vil disse barna kunne få det de trenger av trygghet, omsorg og glede, sier Lorentzen.

Saken om evakuering av barn fra Moria-leiren skulle vært behandlet i Stortinget 12. mai. Men regjeringen har bedt om en utsettelse fordi EU-landene jobber med en felles løsning for flyktningene i leirene i Hellas. I slutten av forrige uke var justisministeren i møte om saken, og Utdanningsforbundet har spent ventet på å høre hva man ble enige om.

Nå er vi utålmodige; vi vil ha handling og se at det foretas en fordeling av ansvar for barna. For det er ingenting som tilsier at ikke Norge skal kunne ta imot mindreårige fra MoriaAnn Mari Milo Lorentzen

Bred støtte for evakuering

Over 90 kommuner i Norge har vedtatt at de støtter et opprop om å hjelpe barna vekk fra Moria-leiren. Halvparten av disse kommunene har sagt at de selv har både kompetanse og kapasitet til å ta imot barna. 19 tidligere statsråder og statsministre fra alle partier utenom Frp ber også regjeringen ta imot enslige mindreårige og barnefamilier fra Moria-leiren. Enkelte europeiske land, som Tyskland og Storbritannia har allerede startet evakuering av barn og barnefamiler.

Barn er barn

– Barn er barn uansett hvor de er i verden, og de har krav på omsorg fra oss alle. Statene har et særlig ansvar gjennom Barnekonvensjonen for barn på egen jord. Men når Hellas står overfor en utfordring de ikke klarer, må Europa forholde seg til dette og bidra til en løsning. Vi forventer at Norge bidrar til at vi får en løsning – helst før koronapandemien begynner å spre seg i leirene i Hellas.

Nettopp pandemien har gjort situasjonen enda mer prekær for flyktninger, lokalbefolkning og for sikkerheten i hele området. Midt opp i dette bor det mange sårbare barn, mange helt uten omsorgspersoner og uten at leirene og personalet der ivaretar de mest elementære behovene for trygghet og omsorg.

– Det er akutt behov for å få evakuert barn som er alene, og andre sårbare. Hellas kan ikke overlates til å takle dette alene. Særlig må en nå ta grep for å få enslige barn og sårbare ut av de verste leirene, sier Lorentzen.

 

Sitert

Ann Mari Milo Lorentzen