Midlertidig avtale om arbeidstid i staten forlenget

Den midlertidige avtalen om arbeidstid, som ble undertegnet av partene i staten 16. mars som følge av korona-pandemien, er forlenget med noen justeringer. 

I staten er den midlertidige avtalen om hviletid, kjernetid og overtid forlenget. Det er gjort noen justeringer i avtalen.

Publisert 30.04.2020

Hensikten med avtalen er først og fremst å bidra til å redusere ressursbruken rundt arbeidstidsplanlegging på den enkelte virksomhet, og redusere utrygghet for den enkelte ansatte så lenge den ekstraordinære situasjonen knyttet til koronaviruset pågår.

Den opprinnelige avtalen ble undertegnet 16. mars. Den nye avtalen er forlenget ut mai og endret på følgende områder:

  • Bruken av avtalen skal i denne perioden registreres fortløpende ved at virksomhetene må sende inn referat fra drøftingsmøtene lokalt. Det vil si at partene får bedre oversikt over bruken av avtalen
  • Det er tydeliggjort i avtalen at den ikke setter til side allerede inngåtte lokale avtaler, med tilhørende kompensasjon
  • Det er lagt inn en presisering om at arbeidstakere i det enkelte tilfellet må samtykke til overtidsarbeid – i tilfeller der omfanget av overtid overskrider arbeidsgivers styringsrett.

Saker om koronakrisen