Mekling i desember for område 12 i Spekter

Dato for mekling i Spekter for område 12 er satt til 1. og 2. desember. Partene brøt forhandlingene 9. november. For Utdanningsforbundet var spørsmål om pensjon hovedgrunnen til at man ikke kom til enighet.

Meklingen omfatter Utdanningsforbundets medlemmer i Norlandia Barnehagene og ved Valnesfjord helsesportsenter.

I Spekter forhandler og mekler Utdanningsforbundet gjennom hovedorganisasjonen Unio. I meklingen vil Unio også representere Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund, som alle har medlemmer ved Valnesfjord helsesportsenter.

I Norlandia Barnehagene er det kun Utdanningsforbundet som har medlemmer i Unio.

Sammen om pensjonskrav

Fagforeningene Fagforbundet, Delta, Fellesorganisasjonen og Lederne omfattes også av meklingen. I forhandlingene har alle fagforeningene stått sammen i kravet om pensjon.

Utdanningsforbundet har i område 12 også medlemmer i Akasia Barnehage og ved Lovisenberg barnehage. Her har man tidligere kommet til enighet i året lønnsoppgjør. Men siden det fortsatt gjenstår mekling i deler av området, så blir ikke området 12 endelig lukket før enighet er oppnådd for hele området.