Lønnsoppgjøret: Ingen streik i Oslo

Unio har kommet til enighet med Oslo kommune. – Vi har sikret reallønnsvekst for alle medlemmer, fått bedre bestemmelser om videre- og etterutdanning med lønn og det blir forhandlingsrett på pensjon, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo.

(Saken er oppdatert 20. oktober med spørsmål og svar om oppgjøret)

Du finner Utdanningsforbundets lønnskalkulator ved å klikke her.

Partene møttes i mekling og kom til enighet etter meklingsfristen natt til torsdag 15. oktober.

Skjefstad Andersen trekker fram at pensjon nå endelig blir tariffestet - med forhandlings- og streikerett, slik det er i andre offentlige tariffområder.

– Det har vært et viktig krav i Oslo som Unio og de andre organisasjonene sammen har krevd i mange år. Derfor er det svært gledelig at vi nå endelig har fått det til, sier hun.

Lønn under etter- og videreutdanning

Unio har i dette oppgjøret fått til bestemmelser som gir bedre mulighet til å få permisjon med lønn ved opplæring, utdanning eller videreutdanning.

– Det er et stort skritt i riktig retning og vil bety mye for mange av våre medlemmer, sier Skjefstad Andersen.

Samme ramme – mer penger

Løsningen som foreligger gir en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Det er det samme som ble fremforhandlet i kommunesektoren. Men siden det er lavere overheng i tariffområdet Oslo, gir dette mer i kroner og øre.

Overheng er det man tar med seg fra fjorårets oppgjør. Se mer og hvordan tariffoppgjøret fungerer her

– Vi har sikret reallønnsvekst for våre medlemmer, og oppnådd det som var realistisk å få til gitt hva som har skjedd i tilsvarende oppgjør i år, sier Skjefstad Andersen.

Her finner du spørsmål og svar om oppgjøret

Alle får et generelt tillegg på 0,9 prosent, minimum 4400 kroner, med virkning fra 1. mai.

Lønnskalkulator: Oslo ansatte i barnehage og skole (2020)

Oslo har et nettolønnssystem som betyr at pensjonstrekk på 2% ikke blir trukket av denne lønna.

Lønnskalkulator: Oslo barnehagestyrere og skoleledere (2020)

Alternativ 3 er den lavest mulige innplasseringen for lønnsramme for barnehagestyrere. Oslo har et nettolønnssystem som betyr at pensjonstrekk på 2% ikke blir trukket av denne lønna.

Skal fremme bærekraftsmålene

Partene er også enige om at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene, skal inngå som en del av partssamarbeidet.

– Det er viktig for Unio at fagbevegelsen er med og tar ansvar for å nå bærekraftsmålene. Det er bra at vi løfter dette inn i partssamarbeidet, sier forhandlingslederen.

Bruk av fagspesifikke stillingskoder

Et annet viktig krav fra Unio ble innfridd ved at det nå er enighet om at generelle koder bør erstattes av fagspesifikke stillingskoder.

– Det vil synliggjøre våre medlemmers fagkompetanse på en bedre måte, sier Skjefstad Andersen.

Andre momenter

Det er også avtalt at det skal jobbes for å redusere bruken av deltidsstillinger, at all offentlig og privat tjeneste med fast avtalt varighet godskrives fullt ut i lønnsansienniteten og at ansatte kan ha en årlig lønnssamtale.

Se meklerens forslag til protokoll her