Lønnsoppgjøret i KA har startet

Unio KA leverte i dag det første kravet i lønnsforhandlingene i kirken. Partene møtes til forhandlinger onsdag 28. oktober.

Unio KA forhandler på vegne av Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk sykepleierforbund og Forskerforbundet.

Som i de andre tariffoppgjørene denne høsten er den økonomiske situasjonen krevende. Unio KA vil bidra til at partene holder seg til den økonomiske rammen på om lag 1,7 % som er lagt gjennom føringer fra forhandlingene i frontfaget og offentlig sektor.

For ansatte i kirkelige fellesråd krever Unio KA et generelt prosentvis tillegg til alle.

– Vi ønsker også å fylle lønnsgruppe 4B som vil omfatte fellesrådsansatte med 4 års høyere utdanning og 1 års nødvendig tilleggsutdanning. Denne lønnsgruppen ble innført i forrige hovedoppgjør. Det vil være et viktig grep for disse ansatte om vi får tatt denne lønnsgruppen i bruk i kommende tariffperiode, sier forhandlingsleder i Unio KA Kristian Mollestad.

For ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet) krever Unio KA et generelt prosentvis tillegg. I tillegg krever vi en systemendring for sokneprest, kapellan og prostiprest som kan bidra til en forutsigbar lønnsplassering for nyutdannete og for prester som skifter stilling.

Unio KA vil også sette klima, miljø og bærekraft på dagsorden i forhandlingene. Dette er viktige tema både for kirken og fagbevegelsen.

Les hele saken fra Unio her