Lønnsavtalene i kommunene videreføres, oppgjøret får ny frist

Steffen Handal taler. Ser konsentrert ut.
Det er fornuftig å utsette forhandlingene i den situasjonen vi nå står oppi, mener leder av Unio kommune og Utdanningsforbundet, Steffen Handal. Foto: Arun Ghosh

Avtaler om lønns- og arbeidsvillkår i KS-området videreføres til 15. september i år. Når forhandlingene gjenopptas til høsten, er det med samme utløpstidspunkt for avtalene som er inngått.

Publisert 17.03.2020

– Jeg er glad for at alle parter er enige om dette og at vi i kommunal sektor tar et felles ansvar i en vanskelig tid, sier Steffen Handal. Han er leder av Unio kommune og leder av Utdanningsforbundet.

Oppstart av hovedtariffoppgjøret 2020 var planlagt til 1. april 2020.

Som følge av den akutte samfunnssituasjonen knyttet til utbruddet av koronaviruset, og utsettelse av frontfagsoppgjøret, er Unio, KS, LO Kommune, YS Kommune og Akademikerne kommune enige om å utsette oppstart av hovedtariffoppgjøret 2020.

Dato for ny oppstart kommer senere

 I den situasjonen landet er i nå skal vi konsentrere oss om det viktigste. Det er å hindre at smitten sprer seg. Derfor er det fornuftig å utsette forhandlingeneleder av Unio kommune, Steffen Handal.

Med mindre partene blir enige om annet, prolongeres hovedtariffavtalen (opprinnelig 01.05.2018–30.04.2020) og særavtalen SGS 2020 Pensjonsordninger frem til 15.9.2020.

Partene kommer tilbake til dato for oppstart av forhandlingene, men tar sikte på at det skjer når forhandlingene om frontfaget er ferdig.

Samtidig er partene enige om hvordan en skal løse ekstrabehov i koronakrisen. Les her.

Saker om koronakrisen