Lærerrommet: Hva er en inkluderende skole under korona?

LÆRERROMMET: Hvordan kan skolene jobbe med inkludering i balanse med smittevernregler? Gjestene i denne episoden er rektor Elisabeth Dullum ved Apalløkka skole i Oslo, førsteamanuensis Marit Uthus ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU og forsker/seniorrådgiver Robin Ulriksen ved Statped. Fotomontasje Marianne Olsen Brøntveit

Hvordan kan det sikres at ingen står igjen? Med smittevern og ny organisering kan være vanskelig å balansere mot målet om et likeverdig skoletilbud der alle føler seg delaktig og inkludert.

Publisert 27.05.2020

Dette er tema i episode 49 av podkasten Lærerrommet. Hør den direkte her:

Episode 49: Hva er en inkluderende skole under korona?

Apple iTunes: Lærerrommets episode i Apple iTunes
SoundCloud: Lærerrommets episode i SoundCloud
Acast: Lærerrommets episode i Acast
Spotify: Lærerrommets episode i Spotify


Gjestene er rektor Elisabeth Dullum ved Apalløkka skole i Oslo, førsteamanuensis Marit Uthus ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU og forsker/seniorrådgiver Robin Ulriksen ved Statped.

Mangfold 

Uthus sier dette om hva en inkluderende skole er:
– Det er elevmangfold som er premisset i en inkluderende skole. Mangfold verdsettes og oppfattes som en ressurs. Det handler om å sette i gang prosesser der man aktivt motvirker utestengning og frafall, sier Uthus.

For elever med særskilte behov, som trenger noe mer for å kunne delta på lik linje, så er inkludering mer enn å være fysisk tilstede, påpeker hun.

– Det handler om å initiere prosesser der disse elevene opplever gode og trygge relasjoner, opplever å høre til og mestre i faglige aktiviteter sammen med medelever. Vi kan ikke si om en skole er inkluderende eller ikke før vi vet noe om elever selv opplever det, sier Uthus.

Hun understreker at inkludering ikke er noe en skole oppnår en gang for alle og at det er ikke målbart. Det dreier seg om prosesser over tid, og noe av kjernen er å være tett på elever.

Det viktige vi'et

Koronatiden som startet med hjemmeskole gjør inkludering i skolehverdagen mer utsatt, mener Uthus. Hun viser til at forsking viser hvor viktig det det fysiske møtet mellom barn og lærer er.

– Det er kanskje den faktoren som både på kort og lang sikt har mye å si for barns trivsel, helse og læring. Når kontakten skal foregå digitalt og på telefon, så er det dårligere betingelser for inkludering. Det er jo elever som har andre forutsetninger som kanskje vil streve mer med situasjonen hjemme, med det å jobbe selvstendig og som trenger mer støtte, sier Uthus.

Apalløkka skole fikk Dronning Sonjas pris for likeverd og inkludering i 2018. Rektor Dullum forteller i episoden at de har jobbet mye med relasjoner, og at skolens voksne har ansvaret for alle relasjoner. Skolen har skapt en «vi-kultur», sier hun.

Etter gjenåpningen ble det laget nye kohorter på alle de tre trinnene. Rektoren er glad for at fellesansvaret for «vi-følelsen» på trinnene er ivaretatt.

– Det er ingen i de nye gruppene som opplever at de får ukjente lærere. Det er kanskje bare én til to timer elevene opplever at det kommer inn noen de ikke har hatt før. Men i og med at trinnenes lærere kjenner alle, så er det ikke like sårbart, sier hun.

– Men klart det er flere runder, særlig for 10. trinn som har så kort tid igjen og gjerne vil være med de man har vært med i nesten tre år. De er litt ekstra såre. Så der har vi faktisk byttet litt på den ene kohorten, sier Dullum.

Ulriksen ved Statped mener at enkelte elevgrupper betaler en høy pris som følge av koronaperioden.

– Forskning viser at skolen er en sosial utjevner og at man får til inkludering fordi også svake grupper i skolen løftes. Den store utfordringen, som også er nevnt i forskningen, er at forskjeller mellom elever øker når man ikke er på skolen, sier Ulriksen.

Han understreker også at ingen foreløpig vet hva konsekvensene av denne perioden blir for skolen og elevene.

I episoden trekker Ulriksen også fram at det viktigste framover blir å identifisere dem som trenger en ekstra innsats. Han er bekymret for at det kan ha kommet flere elever inn i sårbar-gruppa, og at det kan bli krevede for skolen å velge ut dem som skal få tilgang til kompenserende tiltak.

Les også våre spørsmål og svar for medlemmer i koronakrisen (oppdateres)

For alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning. Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre.
Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.

Her finner du alle Lærerrommets episoder så langt

I episode 31 av Lærerrommet møter du professor Kristin Helstad og lærer/forfatter Jørgen Moltubak. De snakker om hva som skal til for å skape det gode limet i klasserommet som også gir best læring. Hør episoden her:

Episode 31: Hvordan skape et godt miljø i klassen?

Saker om koronakrisen