– Lærerne skal ha lønnen sin som vanlig

Lærerne skal ha sin lønn som vanlig, understreker Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet. Foto: Stig Weston

– Stenging av skoler og barnehager er et smitteverntiltak, og ikke grunnlag for permitteringer. Lærerne skal ha sin lønn som vanlig, sier Steffen Handal. Vi tar del i en dugnad for å hindre at koronaviruset sprer seg.

Publisert 13.03.2020

Oppdatert tirsdag 17. mars:

Regjeringen har den 17. mars bestemt at foreldre ikke skal betale for barnehage og SFO/AKS som er stengt under korona-pandemien.

Staten dekker det barnehagene mister i foreldreinnbetaling, og for lærere og ansatte gir dette mer økonomisk trygghet i en vanskelig tid.

Både Kunnskapsdepartementet og KS er tydelige på at dette bør bety at kommunene ikke permitterer ansatte i barnehage og SFO/AKS. Dersom noen barnehager likevel permitterer, vil kompensasjon og tilskudd bli avkortet.

Opprinnelig sak:

Med stengningen av barnehagene og skolene fra og med 13. mars, har det hersket noe usikkerhet om det er grunnlag for å permittere lærere og barnehagelærere. Utdanningsforbundet mener det vitner om manglende samfunnsansvar at dette i det hele tatt vurderes.

– Det er åpenlyst at det løper ordinær lønnsplikt, alt annet er utenkelig. Vi reagerer på at noen arbeidsgivere ønsker å bruke permitteringer i barnehage- og skolesektoren i en situasjon der det manes til samfunnsdugnad. Vi mener det ikke er permitteringsgrunnlag, understreker Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Koronakrisen - spørsmål og svar

Stengingen er smitteverntiltak

Stenging av skoler og barnehager er et smitteverntiltak i henhold til smittevernlovgivningen. Tiltaket er fastsatt av norske myndigheter som et nødvendig tiltak for å hindre spredning av smitte.

– Samtidig betyr dette at lærerne er til arbeidsgivers disposisjon, og vi skal gjøre alt vi kan for å bidra til denne samfunnsdugnaden, forsikrer Steffen Handal.

Skoler og barnehager trenger ansatte også etter vedtak om stengning, blant annet fordi barn av foreldre i samfunnskritiske roller skal ha et barnehagetilbud.

Noen må skjermes

Utdanningsforbundet forventer at alle arbeidsgivere legger til rette for at lærere som tilhører risikogruppene, det vil si de som er over 60 år (les mer om hvem som er "eldre" og i risikogruppen for koronasmitte) og/eller har risikabelt underliggende sykdomsbilde, skjermes særskilt.

Det samme må gjelde for lærere som i sin husstand har nærstående som tilhører risikogruppene. De bør uansett ha hjemmekontor.

– Vi er i en god dialog med arbeidsgiverne, og har tro på at vi vil få en felles forståelse rundt disse spørsmålene, understreker Handal.

Saker om koronakrisen