Lærerne jobber mer i koronakrisen

To lærerere ser ned på en PC.
De siste to månedene har vært meget spesielle for landets lærere, men de fleste har hatt mye kontakt med elevene, sier en SINTEF-undersøkelse. Foto: Tom Egil Jensen.

En SINTEF-undersøkelse viser at to av tre norske lærere hadde daglige live- eller direkteundervisning med elevene sine mens skolene var koronastengt. Samtidig jobbet de mer enn normalt.

Publisert 14.05.2020, sist endret 20.05.2020

Da Norge stengte skolene i midten av mars, bestemte forskningsinstituttet SINTEF at de ville sjekke hvordan lærerne håndterte hjemmeskole. Svarene de fikk viser at lærerne har hatt svært mye å gjøre, men at de likevel har hatt mye elevkontakt og undervisning.

Her finner du spørsmål og svar for våre medlemmer om koronasituasjonen (oppdateres).

Forsker Siw Olsen Fjørtoft sier til Dagsavisen (bak betalingsmur) sier at hovedinntrykket er at lærerne klarte overgangen til digital hjemmeskole på en god måte, samtidig som de fleste har jobbet mye og kanskje flere timer enn ellers for å få det til.

Nesten alle har hatt «liveundervisning»

I rapporten, som ennå ikke er sluttført men som Dagsavisen har fått tilgang til, trekkes videre følgende frem:

  • 65 prosent av alle lærerne i undersøkelsen sier de har hatt live- eller direkteundervisning med elevene sine daglig eller omtrent hver gang de har time. Dette kan være alt fra en kort introduksjon med; «hei, dette skal vi gjøre i dag» til mer tradisjonelle forelesninger.

  • Kun seks prosent av lærerne (alle trinn) sier de aldri har hatt liveundervisning i denne perioden. Blant lærerne som oppgir å undervise på 1.–4. trinn svarer over halvparten at de har hatt daglig liveundervisning med elevene.

  • Hele 85 prosent av barneskolelærerne forteller de har gitt praktiske oppgaver som for eksempel ulike eksperimenter, matlaging og tilsvarende. Bare 53 prosent av ungdomsskolelærerne og 32 prosent av lærerne i videregående sier det samme.

  • Lærerne på de laveste trinnene har vektlagt betydningen av skriveopplæring for de yngste barna. Åtte av ti lærere i barneskolen oppgir å ha gitt oppgaver som krever at elevene skriver i arbeidshefte/arbeidsbok. Det er omtrent dobbelt så mange som på ungdomsskolen og i videregående skole, der andelen var i underkant av 40 prosent.

Det ser ut til at barneskoleelevene både har fått mer varierte oppgaver enn eldre elever, og færre oppgaver som krever bruk av digitale verktøy enn elever på ungdomsskolen og på videregående.
Siw Olsen Fjørtoft, forsker ved SINTEF

Undersøkte gjennom sosiale medier

De foreløpige resultatene i undersøkelsen baserer seg hovedsakelig på spørsmål via sosiale medier, som Facebook-gruppa «Koronadugnad for digitale lærere», seks-sju uker ut i hjemmeskoleperioden. I underkant av tusen lærere fra grunnopplæringen (1-13) deltok i undersøkelsen.

Siw Olsen Fjørtoft er ikke redd for at dette gir et feil bilde av virkeligheten.

– Jeg har inntrykk av at medlemmene i gruppa både er lærere som har erfaring med digital praksis, og lærere som ikke har det. Jeg tror de fleste lærere, på linje med oss alle, har kontoer i sosiale medier, sier Fjørtoft, som samtidig påpeker at flere andre forskningsmiljøer har gjennomført tilsvarende internettundersøkelser under koronakrisen.

Saker om koronakrisen