Kveldsseminar: Hva skjer med videregående opplæring etter Liedutvalgets rapport?

Utsnitt av forsiden på debattheftet Liedutvalget.

Utdanningsforbundet ønsket velkommen til kveldsseminar når Liedutvalgets hovedinnstilling er ute på høring.

Publisert 29.01.2020

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal ønsket velkommen, og leder av utvalget, Ragnhild Lied presenterte rapporten.

Se video av kveldsseminaret

Utvalget ble nedsatt 1. september 2017

Første delrapport, NOU 2018: 15 Kvalifisert, forberedt og motivert.
Et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring, ble overlevert kunnskaps- og integreringsministeren 10. desember 2018. Hovedinnstillingen som kommer 17. desember skal inneholde forslag til endringer i struktur, organisering og fagsammensetning i fremtidens videregående opplæring.

Vi spurte blant annet:

  • Har Liedutvalgets rapport truffet utfordringsbildet i videregående opplæring, og ser vi at utvalgets forslag vil gjøre videregående skole mer levende, attraktivt og interessant for elevene?
  • Hva vil skje med fagene?

Utvalget ser spesielt på strukturer og innhold i videregående opplæring:

  • Har utvalgets vurderinger og forslag truffet kravene i høyere utdanning og arbeidslivet?
  • Vil retten til videregående opplæring utvides?
  • Vil kravet til generell studiekompetanse bli skjerpet?

Forberedte kommentarer kom fra:

  • Randi Nordgaard Hermstad, rektor i Gauldal
  • Åge Hvitstein, lærer, Sandefjord videregående skole
  • Alida de Lange D'agostino, Elevorganisasjonen
  • Jan Frode Hatlen, leder Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene ved NTNU
  • Sigrun Gjerløw Aasland, fagsjef, Tankesmien Agenda