Kortere åpningstid i barnehagen kan bli nødvendig

– Kravene til hygiene, smitteverntiltak og små stabile grupper innebærer et økt behov for bemanning. Kortere åpningstid kan være nødvendig, sier Utdanningsforbundets Steffen Handal.

– Mange barnehagelærere og andre ansatte i barnehagen ser det som et tungt ansvar å skulle ivareta tryggheten til barna og hverandre når barnehagene åpnes, sier Handal.

Les også vår koronaside

Kan ikke etterleve alle smittevernregler

Helt siden 12. mars, da barnehagene stengte, har myndighetene kommunisert strenge regler for hvordan vi kan være sammen. Vi skal holde to meters avstand og ikke ta på hverandre. Ikke være sammen i grupper på mer enn fem personer. Vi har klart å tilvenne oss slike regler fordi det også har blitt kommunisert tydelig hvor alvorlig konsekvenser smittespredning kan ha.

I lys av dette er det ikke rart at mange barnehageansatte er engstelige over å skulle åpne barnehagene en gang mellom 20. og 27. april. Grunnen er selvsagt at det er umulig å opprettholde slike smittevernregler i en barnehage. Måten barn omgås på og leker, innebærer kontakt. Vi kan ikke åpne barnehagene dersom ikke barna skal få være barn. Samvær og stell av små barn fra ettårs alder, innebærer også fysisk nærhet, kos, trøst og bleieskift.

– Det er ikke det minste rart at barnehagepersonalet er engstelige for denne situasjonen, sier Handal.

Tre budskap til myndighetene

Det er tre budskap som må fremmes helt tydelig i denne situasjonen, mener Handal:

– For det første at det ikke er mulig å drive en barnehage som er garantert smittefri. For det andre skal ikke barnehagene åpne på samme måte som de stengte 12.mars. Det er en annen form for barnehage vi nå skal drive. For det tredje må vi forvente at det legges ressurser i å ivareta de tiltakene som trengs.

Det kan ikke være sånn at dersom det oppstår smitte i en barnehage, så opplever personalet at det er fordi de ikke har jobbet godt nok med smittevern.

– Alle må forstå at det å åpne barnehagen innebærer risiko, og det er blant annet derfor barn og ansatte som er i risikogruppen ikke kan komme til barnehagen, sier Handal.

Redusert åpningstid

Vanligvis er barnehager åpne i rundt ti timer, og personalet spres ut over dagen.

– Slik kan det ikke være i de første ukene hvor vi prøver ut å åpne barnehagene på nytt. Barn må ha kortere oppholdstid enn vanlig, sier Handal.

Ekspertgruppa som ga råd til regjeringen peker på behovet for faste små grupper med faste ansatte. Skal vi få til det, må barna ha kortere oppholdstid enn personalets arbeidstid.

Ekstra ressurser

Ekspertgruppa peker også på omfattende hygienetiltak i barnehagene. Dette fordrer ekstra personell.

– De som arbeider i barnehagen kan ikke både ivareta barnas omsorg og trygghet, og vaske leker og møbler samtidig. Dette fordrer ekstra personell, sier Handal.

Personalet skal selvsagt ha ansvaret for barnas hygiene og hygiene knyttet til stell. Men den vanlige bemanningen kan ikke ivareta barnas omsorgsbehov og gjennomføre omfattende hygienetiltak i barnehagen samtidig.

–Vi må forstå at dette slett ikke handler om at barnehagelærere ikke vil ta i et tak. Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at barnehagelærere vil bruke sin pedagogiske kløkt til å lage tilbud som blir gode for barn. Men vi må forstå at de verken kan være to steder på en gang, eller at de kan utrette det umulige. Derfor må en gradvis gjenåpning av barnehagen bety et annerledes tilbud enn til vanlig, avslutter Handal.

Hør podkasten Lærerrommet og episoden «Korona og barnehage hjemmefra» direkte her. Gjestene er styrer Royne Berget og pedagogisk leder Anne Grethe Bøe.

Episode 44: Korona og barnehage hjemmefra

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet