Koronakrisen: Den livsviktige tilliten

Portrettbilde av en seriøs Steffen Handal
Brytes tilliten ned, risikerer vi et sivilisasjonssammenbrudd. Da blir enhver seg selv nærmest. Da mister vi vår evne til å begrense epidemien, skriver Steffen Handal i dette innlegget. Foto: Stig Weston

Vi må alle ta vår del av samfunnsansvaret og opptre tillitsbyggende i den situasjonen vi nå står oppi, skriver leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal i dette innlegget.

Publisert 17.03.2020

Søndag kveld fikk vi en hilsen fra kong Harald. Han snakket om betydningen av tillit i tider som disse. Nå utfordres vi, av en pandemi som legevitenskapen bare i begrenset grad kan beskytte oss mot. Det er reell grunn til uro. Derfor er kongens påminnelse ekstra viktig.

Les vår samleside om koronakrisen her

Stole på hverandre

For vi kan gjøre mye for å begrense sykdommens skadevirkninger. Hver og en av oss kan gjøre en forskjell og være med på å redde liv. Men det forutsetter at vi alle tar vår del av samfunnsansvaret, ut fra de muligheter og forutsetninger vi har. Og at vi stoler på hverandre.

Koronapandemien skaper både risiko og berettiget frykt. Skal vi lykkes som samfunn i vår håndtering av dette, kan likevel ikke alle trekke seg tilbake til hjemmearenaen. For helsetjenesten er dette åpenbart. Nå er deres tilstedeværelse og innsats viktigere enn noen gang. De må utsette seg for økt risiko når de tar seg av dem som rammes av sykdommen og alle andre som trenger deres bistand. De vet at dette er deres plikt. Og vi andre stoler på at de er der for oss.

Infrastruktur må opprettholdes

De siste dagene har vist oss at det er flere som må ta et særskilt ansvar for å ivareta vitale samfunnstjenester. Vi må kunne kjøpe mat og andre nødvendige varer. Transportsektoren kan ikke stoppe opp. Renhold er viktigere enn før. Det må være strøm i ledningene, digitale signaler og vann i rørene. Noen må stå for et tilbud til barna til foreldre som må på jobb.

Oppstår det problemer, er vi helt avhengige av at slik infrastruktur opprettholdes. Dette skal vi tenke på neste gang vi handler. De som betjener butikken, fortsetter å gjøre det selv om de utsetter seg for økt smitterisiko. Det samme gjør bussjåføren, teknikeren og renholderen. Og læreren og lederen i barnehager og skoler som fortsatt har et tilbud.

Omsorg fra storsamfunnet

Dette har med tillit å gjøre. De som i sitt arbeid bærer risiko og ikke kan jobbe hjemmefra, stoler på at alle vi andre innretter oss etter smittevernreglene. Og vi stoler på at de vi møter når vi bruker disse tjenestene gjør det samme. Så opprettholder vi i tillegg til dette en rekke tjenester for mennesker som i mindre grad er i stand til å ta et personlig ansvar og opptre med forsiktighet, men som likevel skal motta omsorg fra storsamfunnet. De som har sitt arbeid under slike vilkår, må ha tillit til at deres arbeidsgivere gjør sitt ytterste for å minimere risikoen, for eksempel ved å sikre tilstrekkelig og riktig smittevernutstyr.

Tillit er avgjørende

Brytes tilliten ned, risikerer vi et sivilisasjonssammenbrudd. Da blir enhver seg selv nærmest. Da mister vi vår evne til å begrense pandemien.
Landets politiske ledelse, med statsminister Solberg i spissen, setter nå all sin kraft inn i håndteringen av pandemien. Det vil bli bedre, sa statsministeren, men først vil det bli verre. Mange flere vil bli smittet. Det vil komme flere dødsfall. Dette vil utfordre tilliten mellom oss ytterligere.

Den prøven skal vi også bestå. I alle deler av arbeidslivet blir det nå ekstra viktig å holde i gang en tett dialog, mellom medarbeidere og mellom ledelse og tillitsvalgte. Hvilke funksjoner er det viktig å ivareta? Hvordan kan de som skal ivareta disse oppgavene beskyttes best mulig mot smitte? Hvilke medarbeidere er i en livssituasjon som tilsier at de i særlig grad bør skjermes for økt smitterisiko? Slike spørsmål må være sentrale i dialogen.


Jobb nummer en er nå smittebegrensning. Derfor bør smittebegrensning også være det sentrale hensynet når offentlige og private arbeidsgivere og ansatte drøfter organiseringen av arbeidet. Tillit er lett å rive ned og vanskelig å bygge opp. Det er alles ansvar nå å opptre tillitsbyggende.

 

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet

Saker om koronakrisen