Korona: – Styrere må få mer myndighet i barnehagen

Barnehage, barnehagehverdag
SMITTEVERN OG ARBEIDSMILJØ: – Bemanningen er nå såpass presset at man i mange barnehager er usikre på om man klarer å levere et forsvarlig tilbud til alle barna generelt, og de sårbare spesielt, sier Steffen Handal. Foto: AdobeStock

Smitten stiger, pandemien gir barnehager økt sykefravær og det er vikarmangel. – Styrere må få større myndighet til å sette inn de rette tiltakene, mener Steffen Handal.

Publisert 16.11.2020

Situasjonen nå kan gå ut over både smittevernet og arbeidsmiljø.

Lederen i Utdanningsforbundet nevner ulike virkemidler barnehagestyrere må kunne ha myndighet til å bruke, når de mener driften og tilbudet ikke er forsvarlig: Redusert og fleksibel åpningstid, å kutte ut tidskrevende kjøkkentjeneste i barnehagen, eller å gi overtid til ansatte for nødvendige møter som ikke er mulig å ta i åpningstiden.

– Barnehagestyrere må kunne vurdere dette i egen barnehage, både for å opprettholde smittevern og for å sikre de ansatte et forsvarlig arbeidsmiljø, sier Handal.

Barnehageeiere må støtte barnehagen, og være i dialog med styrerne om dette.

Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet

– Eierne må også ha tett dialog med helsemyndighetene, og med tillitsvalgte, slik at det gjøres riktige vurderinger av når smitteveiledere må gå fra gult til rødt, sier Handal.

Tilspisset situasjon

Tidligere i høst svarte 821 barnehagestyrere på en undersøkelse gjort av Respons analyse på oppdrag fra Utdanningsforbundet om hvordan situasjonen er i barnehagene.

Funnene viser at sykefraværet blant ansatte er høyere under korona enn i normale tider: 69 prosent av styrerne oppga at sykefraværet blant de ansatte har økt etter sommerferien, 44 prosent oppga at de i mindre eller ingen grad har penger til vikarer ved sykdom i tiden framover.

Situasjonen er tilspisset etter at denne undersøkelsen ble gjort. Les mer om undersøkelsen her

– Bemanningen er nå såpass presset at man i mange barnehager er usikre på om man klarer å levere et forsvarlig tilbud til alle barna generelt, og de sårbare spesielt. Jeg ser ikke bort fra at enkelte barnehager kan måtte stenge av kapasitetshensyn. Dette er som et korthus, sier Handal.

Løfter om penger

– Tilbudet til sårbare barn har vært tema i pandemien. Det har blitt pekt på at retten til blant annet spesialpedagogisk hjelp, i stor grad falt bort under nedstengingen i vår. Skal vi ta vare på de sårbare barna, må vi også ta vare på de ansatte og deres mulighet for å holde barnehagen åpen, påpeker Handal.

Kommunene har fått lovnad om at staten dekker deres utgifter knyttet til korona. Dette må også kommuniseres fra den lokale barnehagemyndigheten og til styrere. Smittevernet, tilbudet til barna og arbeidsmiljøet til de voksne må sikres, og dette må ikke hindres av at man er redd for å bruke penger.

Her kan du lese mer om hva kunnskapsminister Guri Melby har sagt om ekstrabevilgning til kommunene, og at barnehager og skoler skal prioriteres. 

 

 

 

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet